Te grote ambities? 3 manieren om jezelf en je scriptie af te bakenen
16 augustus 2021 

Te grote ambities? 3 manieren om jezelf en je scriptie af te bakenen

Met mijn master scriptie wilde ik de wetenschap en het onderwijs veranderen :-)
Met mijn bachelor scriptie wilde ik de daklozenproblematiek oplossen :-)

Ik begrijp het dus best als je grote ambities hebt...

Inmiddels kijk ik heel anders naar scripties. Ik gun jou die blik ook!

1. Je moet iets maken wat matcht met de opleidingseisen
Zodra je dat voor ogen houdt, ga je heel anders te werk. Je denkt niet meer in hoe je grootste verschil gaat maken. Je maakt beslissingen op basis van waar je op beoordeeld wordt. Er kunnen 100 relevante boeken zijn. Maar als het criterium is dat je 12 wetenschappelijke artikelen geraadpleegd moet hebben waarvan er 4 internationaal zijn, dan ga je gericht 8+4 wetenschappelijke artikelen selecteren en raadplegen. En niet 100 boeken lezen. 

Ook qua beroepsproduct geldt dit: je kan een boek schrijven, een spel ontwikkelen of een website maken, maar je kan net zo goed hoog scoren als je bijvoorbeeld een simpele checklist maakt in Word of een vragenformulier hebt ontworpen. Als iets dusdanig concreet is uitgewerkt dat het bruikbaar is in de praktijk is het goed en scoor je (plus)punten. 

2. Het gaat om competenties ontwikkelen
Werkelijk betrouwbaar (en baanbrekend) onderzoek doen is helemaal niet reëel binnen de context van een afstudeerscriptie. In totaal zul je misschien 16 boeken/artikelen raadplegen en 12 mensen interviewen. Dit is niet veel. Daar verander je de wereld niet mee. Dus streef dat ook niet na.

Waarom moet je dan toch onderzoek doen? Dat is om bepaalde competenties te ontwikkelen en te laten zien. Competenties als:
- Een praktijkprobleem omzetten naar een onderzoeksvraag
- Relevante bronnen zoeken en selecteren
- Relevante informatie uit bronnen halen
- Informatie verzamelen via interviews
- Vragen formuleren die relevante informatie opleveren
- Schrijven in correct Nederlands 

Stel dat jij een praktijkvraag hebt gesteld en aan het einde weet je maar drie nieuwe relevante dingen en vijf dingen die eigenlijk al voor de hand lagen. Dan is er helemaal niks aan de hand. Als jij het hele proces stap voor stap doorlopen hebt (en dus competenties hebt kunnen ontwikkelen en laten zien) en je hoofdstukken matchen met de opleidingseisen dan kun je al een 8 of hoger halen. 

Ondanks dat Social Work opleidingen kunnen zeggen dat ze veel waarde hechten aan creativiteit en originaliteit zie je dit niet met veel gewicht terug binnen het beoordelingsformulier.

Stel je voor dat het een grote test is om te laten zien dat jij iets kunt produceren wat voldoet aan vooraf gestelde eisen. Dit verandert je hele manier van werken!

3. Je mag rekening houden met de tijd die voor een scriptie staat
Je mag jezelf enorm begrenzen qua wat jij aangaat als onderzoeksproject. Opdrachtgevers kunnen soms heel enthousiast zijn en al hele grote eindproducten voor ogen hebben. Heel vaak is dit niet haalbaar binnen de tijd die voor een scriptie staat. Dit betekent dus niet dat jij je in bochten moet wringen om te doen wat de opdrachtgever wil. Het betekent dat je aan je opdrachtgever duidelijk maakt wat jij wel en niet kan waarmaken met een scriptieproject.
Ik maak altijd mee dat opdrachtgevers dit geen probleem vinden. Ze willen vaak ook dat jij zo snel mogelijk slaagt zodat je beschikbaar bent. Volgende stappen als de implementatie en de evaluatie van een beroepsproduct kunnen vaak nog achteraf (in loondienst) plaatsvinden.
Ook als je keuzes verantwoordt. Misschien is een onderzoek waarbij je 20 respondenten interviewt betrouwbaarder, maar binnen de tijd die voor een scriptie staat, kun je verantwoorden dat je maximaal 12 interviews afneemt. 

Heb je het idee dat je te ambitieus van start bent gegaan? Voelt het moeilijk te behappen? Bekijk hoe ik je kan helpen ontspannen af te studeren. 

Over de schrijver
Suus studeerde zelf drie keer af. De eerste keer was van de studie Sociaal Pedagogische hulpverlening (Haagse Hogeschool). Daarna ging ze Nederlandse taal en cultuur studeren aan Universiteit Leiden. Ze behaalde daar een bachelor en een master met de specialisatie Taalbeheersing. Suus is ervaringsdeskundige als het gaat om vastlopen met een scriptie en afstuderen met ADD. Sinds 2016 is ze externe scriptiebegeleider en heeft ze zich gespecialiseerd in het begeleiden van studenten van sociale studies.
Reactie plaatsen