Korte checklist afgekeurde scriptie herzien
14 november 2022 

Korte checklist afgekeurde scriptie herzien

Ik had een gesprek met een student die tien dagen had om een reeks feedback te verwerken op een volledige scriptie. De student wist niet waar te beginnen en ik gaf hem een kort stappenplan om op gang te komen. Bij deze deel ik het ook even met jou.

Eerst liet ik een werktabel zien, om de feedback in te ordenen en de feedback om te zetten naar concrete afvinkbare stappen. Dit zijn de onderdelen in zo'n tabel.

[Specifiek hoofdstuk]

Paragraaf/

onderdeel

Feedbackpunten

Mijn eigen oordeel over relevantie feedback

Strategie

Concrete taakjes

 Bijv 1.2 of onderzoeksvraag

Stap 1 Ik raad dus aan eerst alle feedback per hoofdstuk, opgedeeld per onderdeel van ieder hoofdstuk in kaart te brengen (dus kolom 1 en 2 invullen).

Stap 2 De feedback beoordelen op relevantie (kolom 3 invullen)

Minst relevant: spelling, APA (detailzaken)
Relevanter: inhoudelijke punten
Super relevant:
- Wat inhoudelijk het fundament van je onderzoek betreft (onderzoeksvraag, doel deelvragen)
- Wat inhoudelijk doorwerkt op meerdere hoofdstukken

Stap 3 Over alle hoofdstukken genomen de feedbackpunten zoeken (en markeren) die het meest relevant zijn.

Stap 4 Bepalen of je een strategie voor je ziet om de meest relevante dingen aan te pakken. Dit noteren voor jezelf (kolom 4 invullen).
Stap 5 Taakjes op een rijtje zetten om de meest relevante dingen aan te pakken (kolom 5 invullen)
Stap 6 Volgorde bepalen waarin je die meest relevante dingen aan gaat passen

Stap 7 Uitvoeren van de meest relevante inhoudelijke zaken

Na die belangrijkste punten kun je per hoofdstuk de overige feedbackpunten omzetten naar taakjes. Deze verwerk je dan per hoofdstuk.

Bij deze nog een uitgebreidere blog die ik eerder schreef over een afgekeurde scriptie herzien.

Over de schrijver
Suus studeerde zelf drie keer af. De eerste keer was van de studie Sociaal Pedagogische hulpverlening (Haagse Hogeschool). Daarna ging ze Nederlandse taal en cultuur studeren aan Universiteit Leiden. Ze behaalde daar een bachelor en een master met de specialisatie Taalbeheersing. Suus is ervaringsdeskundige als het gaat om vastlopen met een scriptie en afstuderen met ADD. Sinds 2016 is ze externe scriptiebegeleider en heeft ze zich gespecialiseerd in het begeleiden van studenten van sociale studies.
Reactie plaatsen