Aanbod

Aanbod

Een scriptie schrijven is moeilijk. Het is een groot project. Je hebt het niet vaker gedaan. Je begint. Hebt een maand of vijf ‘vrij’ en dan moet je hem in inleveren. Het is niet voor niets dat het precies de scriptieperiode is dat studenten vastlopen en als gevolg daarvan ernstig vertragen.

Ik was daarin geen uitzondering. Zeker bij mijn derde scriptie, liep ik meer dan een jaar vast. Dit had grote gevolgen voor mijn relatie(s), ondernemerschap, mijn psychisch welbevinden en mijn lichamelijke en financiële gezondheid. Kortom: het had een negatieve invloed op ieder aspect van mijn leven.

Dit hoeft jou zeker niet te overkomen! Ik ben inmiddels tientallen scripties verder en heb uitgevonden wat de 40* deelstappen zijn naar een complete scriptie en in welke volgorde je moet zetten om zo snel mogelijk met een goed afgebakend onderzoek af te studeren met een stuk dat aan de opleidingseisen voldoet.

* Het precieze aantal stappen is van verschillende factoren afhankelijk.

Vijf maanden lang ‘je beste beentje voorzetten’, leidt tot een totaal andere afstudeerervaring dan wanneer je een duidelijke afgebakende opdracht krijgt die je in 1 tot 3 uur af kan ronden. Waarna je de opdracht inlevert met je eventuele vragen erbij, waarna je jouw volgende afgebakende opdracht toegestuurd krijgt. Per week doe je op deze manier 3 tot 6 opdrachten om je weekdoel te halen.

Een dag in de week hebben we een afspraak waarin we inhoudelijk de diepte ingaan. Zo ben ik bijvoorbeeld geniaal in het opzetten van een logisch fundament van je onderzoek waar onder andere een afgebakende onderzoeksvraag en deelvragen bij horen. Later kan het gaan om het bepalen van de juiste insteek van je theoretisch kader, het ontwerpen van een interview en de rode draad bepalen van het resultatenhoofdstuk. Ook krijg je in simpele taal te horen wat er als onderzoeker van jou verwacht wordt bij het scriptieonderdeel waarmee je aan de slag gaat, zodat je de meest voorkomende fouten voorkomt.

Waarom werkt dit zo goed?

Je staat er inhoudelijk dus niet alleen voor en je hebt elke keer één concrete stap voor je neus om je mee bezig te houden. Je hebt een monitor van je voortgang die bij je incheckt wanneer je op jouw aangegeven scriptiedagen niks hebt ingeleverd, maar je hebt in dezelfde persoon ook een cheerleader die je toejuicht en je verrast met beloningen wanneer je bepaalde opdrachten hebt uitgevoerd. Je brein houdt hiervan (fijne stofjes komen vrij!). En je brein kan deze stap-voor-stap manier van werken ook nog eens veel beter behappen dan wanneer je één hele grote taak hebt die ver in de toekomst af moet zijn.

Met deze manier van werken ervaar je tussentijds succes. Het is onwaarschijnlijk dat je vastloopt en als je toch even in de knoop raakt dan heb je iemand naast je staan die (bijna) net zo diep in je scriptie en onderwerp zit als jijzelf. Wanneer het een meer persoonlijke knoop is, heb je aan mij ook een goede. Naast scriptiebegeleider ga ik door het leven als ‘rust in je hoofd specialist’ en ik leer mensen hoe ze hun eigen brein kunnen beïnvloeden om bij omstandigheden, stress en drukte terug te keren naar een ontspannen innerlijke staat.

Een ander groot voordeel van deze manier van werken is dat een afgeronde tussentijdse opdracht maakt dat er dopamine vrijkomt en dat daarnaast het gevoel van afronding ook rust geeft. Ook is het toch makkelijker beginnen als je weet dat je voor vandaag klaar bent met je scriptie na het afronden van 1 opdracht. En je gaat ook zeker lekkerder je weekend in wanneer je jouw laatste opdracht op vrijdag aftikt.

In je afstudeerperiode je scriptie echt kunnen loslaten en ontspannen is voor veel studenten enorm lastig, maar met deze werkwijze is dat dus anders omdat je met deelopdrachten werkt. Het kunnen loslaten van je scriptie maakt dat je werkelijk kunt ontspannen en dit komt weer ten goede aan je productiviteit voor de volgende dag of week. Dat is dus win voor jou. Win voor je vrienden en familie. Win voor je scriptievoortgang.

Door de behapbare aanpak is het zelfs mogelijk om consistent vooruitgang te boeken in je afstuderen terwijl je meerdere ballen hoog houdt zoals de zorg voor je zelf, fanatiek sporten, je baan, je gezin/familieleven, vriendschappen, het bouwen van een praktijk of andere onderneming. Ook als je het druk hebt, lukt het vaak wel om enkele afgebakende opdrachten in de week uit te voeren en zo ga je toch vooruit zonder dat dit ten koste gaat van alles wat ook prioriteit verdient in je leven.

Wil jij afstuderen en verwacht je dat je in je eentje:

 • Vast gaat lopen
 • Alles door elkaar gaat doen
 • Gaat uitstellen
 • Blijft hangen in perfectionisme
 • Uren gaat zoeken op internet zonder concreet tot iets te komen
 • Onzeker bent over de bedoeling per scriptieonderdeel
 • Niet goed weet in te schatten wat haalbaar is binnen de tijd die je hebt
 • Niet goed weet in te schatten wanneer het goed is
 • Inefficiënt zal werken
 • De rode draad kwijt raakt
 • Lastig knopen doorhakt
 • Je het werk moeilijk kan loslaten
 • Waarschijnlijk vertraagt

Ga dan voor een Gelukkig afstudeertraject

Daarmee:

 • Kom je via behapbare opdrachten tot je scriptie
 • Werk je aan een concrete opdracht tegelijk
 • Weet je altijd wat je te doen hebt
 • Heb je wekelijks diepgaande inhoudelijke begeleiding
 • Doe je een behapbaar, afgebakend en haalbaar onderzoek
 • Zit je onderzoek gegarandeerd logisch in elkaar
 • Is je onderzoek gegarandeerd op hbo of wo niveau
 • Heeft je onderzoek waarde en relevantie voor je opdrachtgever
 • Krijg je op al je vragen snel een antwoord
 • Worden ook je tussenstappen nagekeken
 • Zit je altijd op de goede weg
 • Maak je steeds inhoudelijk met vertrouwen logische keuzes
 • Is het ook duidelijk wanneer je het werk los kunt laten
 • Heb je reële verwachtingen van jezelf per week afgestemd op je verdere bezigheden
 • Gaat je scriptie/afstuderen niet ten koste van wat nog meer belangrijk voor je is
 • Kun je je scriptie loslaten na het afronden van je dagopdracht en jezelf daardoor opladen
 • Krijg je aanmoediging en beloningen om je extra gemotiveerd te houden
 • Werkt je brein makkelijker mee aan beginnen, taken afronden en doorzetten
 • Heb je iemand naast je staan die ongeveer even diep als jij in je scriptie zit
 • Heb je iemand naast je die zich bekommert om jouw afstudeersucces en je persoonlijk welbevinden
 • Heb je iemand die uit zichzelf bij je incheckt wanneer je lijkt te stagneren
 • Groei je in jouw persoonlijke effectiviteit
 • Is jouw kans van slagen zonder vertraging en innerlijke struggle groot
 • Is het mogelijk om sneller af te studeren dan de tijd die je opleiding ervoor geeft.

Is dit wat jij wil? Dan wil je vast ook weten wat het kost.

De investering van de start tot het punt waarop jij je data kan verzamelen bedraagt 847 euro en dit bedrag is vrijgesteld van btw bij reguliere opleidingen en exclusief 21% btw bij particuliere opleidingen. Het gaat om een intensief begeleidingstraject met een duur van zes weken. Van mijn kant zit er zo’n 20-24 uur aan werk in. 

Lees nog even verder voor het kickstartaanbod van twee weken ter kennismaking

Er is nog een tweede stap-voor-stap traject mogelijk voor het gedeelte van het analyseren van je data tot de afronding van je scriptie (daar kan ik je later nog over vertellen).

Het traject bevat:

 • Een goed uitgedacht fundament voor scriptie voor jou uitgewerkt op papier
 • 5 individuele afspraken via Skype voor diepgaande inhoudelijke begeleiding, uitleg over de bedoeling per onderdeel, antwoorden op vragen en geven van feedback
 • Zes weken verstrekking van opdrachten met de stappen die je moet zetten tot aan je dataverzameling. Zodra je mij een uitgevoerde opdracht stuurt, stuur ik jou weer de volgende opdracht zodat je in chronologische volgorde kan werken.
 • Het maken of ‘personaliseren’ van opdrachten en werkbladen op basis van jouw opleidingseisen en jouw onderzoek, het schrijven van persoonlijke aanwijzingen bij het uitwerken, het maken en aanleveren van structuren voor jouw hoofdstukken etc. Alles om te zorgen dat het duidelijk is voor jou wat je moet doen en wanneer een opdracht af is.
 • Feedback op je uitgevoerde opdrachten, incl. inhoudelijke aanvullingen.
 • Een online training effectief werken.
 • Maandag tot en met zaterdag in totaal tien momenten waarop er nieuwe opdrachten worden verstrekt*
 • Monitoring van je voortgang en bericht wanneer ik geen werk van je zie verschijnen
 • Aanmoediging en verrassingen om de motivatie erin te houden

* Als het een keer anders is dan word je hierover geïnformeerd

Kickstarttraject

Ik weet dat mijn aanbod fantastisch is, maar ik weet ook dat het een behoorlijke investering voor je is en dat je hem eigenlijk pas wil doen wanneer je er alle vertrouwen in hebt dat dit voor je werkt.

Je wil als het ware even kunnen proeven. Ervaren. Dat begrijp ik. Daarom bied ik je de mogelijkheid om kennis te maken via een kickstarttraject van twee weken voor een lagere investering.

Dit pakket bevat alles wat hierboven beschreven staat, maar dan heb je:

 • Twee weken waarin je zoveel opdrachten kan doen als jij aankan (deze worden uiteraard voorzien van feedback)
 • Twee keer individuele begeleiding via Skype voor diepgaande inhoudelijke ondersteuning, uitleg over de bedoeling per onderdeel in begrijpelijke taal, antwoorden op je vragen en feedback

De duur is dus korter en je hebt minder sessies individuele begeleiding, maar al die andere punten die ik hierboven noemde zitten er dus wel in. Zoals: het bouwen van een fundament voor je scriptie, de training effectief werken, aanmoediging, verrassingen etc.

De investering van het kickstartpakket bedraagt 349 euro en is vrijgesteld van btw voor reguliere opleidingen en exclusief 21% btw voor particuliere opleidingen.

Voor mij zit er tussen de 7 en 10 uur tijd in dit traject afhankelijk van hoeveel opdrachten jij uitvoert. De tijd zit in onze sessies, opdrachten voor jou maken, gemaakte opdrachten nakijken/voorzien van feedback, brainstormen over de beste keuzes voor jou zodat ik tijdens de sessie goede ideeën bij je kan pitchen, het fundament uitschrijven, mailcontact. Daar bovenop profiteer je in dit traject van de dingen die ik al vooraf gemaakt heb, zoals de online training effectief werken die je erbij krijgt t.w.v. 75 euro exclusief btw.

Wat bereik ik in twee weken?

In twee weken leggen we in ieder geval een fundament voor je scriptie. Dit werk ik voor je uit op papier.

Het fundament bestaat uit:

 • Een korte aanleiding
 • Uitgedrukt wat de essentie is van het probleem
 • Doelstelling
 • Onderzoeksvraag
 • Deelvragen (voorlopig; nog bij te schaven aan de hand van theorie)
 • Korte beschrijving opbouw theoretisch kader
 • Korte beschrijving van je methode
 • Korte beschrijving van aard van je resultaten
 • Korte beschrijving van de aard van de conclusies
 • Korte beschrijving van de aard van je aanbevelingen

Daarnaast zul je:

 • De opleidingseisen helder hebben
 • De organisatie beschrijven
 • Een probleemanalyse versie 1 en versie 2 maken
 • Literatuur verkennen
 • De basishouding leren van een onderzoeker/scriptieschrijver (in simpele taal uitgelegd)
 • Leren hoe je effectief werkt aan je scriptie
 • Een globale planning hebben van begin tot eind

In twee weken is de stap dus al gemaakt van ‘een idee voor een onderzoek’ naar een afgebakend en uitgewerkt onderzoeksidee.

Waarom is het de investering zeker waard?

Je hebt een echte kickstart want veel studenten blijven MAANDEN hangen in het bedenken van verschillende ideeën en het lezen van literatuur. Sterker nog: ik deed er bij mijn master een JAAR over voor ik eindelijk mijn onderwerp gekozen had en dit vertaald had naar een onderzoeksvraag. Welke overigens niet goed afgebakend was, waardoor ik later ook nog minstens een half jaar vertraagde vanwege de omvang van mijn  project en als klap op de vuurpijl een onvoldoende kreeg voor mijn eerste versie omdat het onderzoek te breed was. Drama alom.

In mijn jaren als afstudeerbegeleider heb ik nog nooit een student ontmoet die uit zichzelf wel een afgebakende onderzoeksvraag geformuleerd had, dus het is echt niet dat ik zelf de grote uitzondering was die qua afbakening de mist in ging met vertraging als gevolg.

Met een kickstart heb je in twee weken richting, helderheid en afbakening en je hebt niet alleen een uitgewerkt idee, maar ook al verschillende onderdelen voor je scriptie op een goede manier uitgewerkt. Je bent dus hoe dan ook op dreef!

Zo’n kickstart maken bespaart je weken tot maanden qua tijd en uiteraard zitten hier ook weer financiële voordelen aan. Hoe eerder je klaar bent, hoe eerder je volwaardig kan werken op je behaalde niveau en hoe eerder je kan stoppen met het betalen van collegegeld en het maken van schulden. De investering is dus maar een fractie van wat het je kost dan wanneer je het zelf in een langzamer tempo doet waarbij de kans groot is dat je onhandige keuzes maakt voor jezelf.

Dit zegt overigens niks over hoe slim je bent en je potentie om af te studeren op het niveau van je opleiding. Het is echt iets wat samenhangt met een gebrek aan ervaring met onderzoek waardoor je het geheel niet kunt overzien. Ik heb heel veel onderzoeken moeten doorlopen tot ik de ervaring bereikte waardoor ik nu zo goed vroegtijdig kan afbakenen.

Hoeveel tijd moet ik besteden aan mijn scriptie in de eerste twee weken?
Het is wenselijk als je minimaal 3×3 effectieve werkuren maakt per week. Dus dat zijn 18 uren in twee weken. Hoe je effectieve uren maakt, leer je in een training die je erbij krijgt. Voor een redelijk hoog tempo werk je 12 uur per week effectief. Ik raad aan om het maximaal bij 15 uur per week effectief werken te houden.

Wat als ik door wil na de eerste twee weken?
Dan verrekenen we het bedrag wat je al geïnvesteerd hebt met de totale kosten van het grotere traject. Je betaalt dan dus nog 498 euro.

Wat als ik zelf verder wil na de eerste twee weken?
Geen probleem: je hebt nu in ieder geval een afgebakend plan om op door te pakken, je hebt effectief leren werken en nog veel meer wat ik hierboven al beschreven heb.

Mag jouw scriptiebegeleiding wel?
Ik maak wat je moet doen helder en dat is procesbegeleiding en dat mag sowieso. Over het inhoudelijk meedenken wordt verschillend gedacht. Desalniettemin zijn scriptiebegeleiders vaak op de hoogte van mij als externe scriptiebegeleider en moedigen ze dit ook aan vanwege de voortgang die ze jou graag zien maken en de beperkte tijd en ruimte die ze zelf hebben om inhoudelijk een (grote) bijdrage te leveren. Ook word ik aanbevolen door studentpsychologen en word ik in voorwoorden rustig bedankt.

Wanneer is het ideale moment om in te stromen?
Wanneer je een opdrachtgever hebt en een eerste idee hebt qua onderwerp. In het beste geval heb je de rest van je vakken afgerond.

Voor wie is dit traject NIET geschikt?

 • Studenten die makkelijk hun deadline vooruit blijven schuiven om NU maar niet aan de slag te hoeven
 • Studenten die eigenlijk iemand zoeken die het werk volledig uit handen kan nemen wegens tijdgebrek, te grote faalangst of incompetentie op het gebied van taal-/schrijfvaardigheden
 • Studenten die hun plan van aanpak al bijna af hebben of hun dataverzameling al gedaan hebben

Voor wie is dit traject WEL geschikt?

 • Voor studenten die het besluit hebben genomen af te studeren en daarin vastberaden zijn
 • Studenten die weten dat het cruciaal is om wekelijks enkele opdrachten uit te voeren en zich daarnaar gedragen
 • Voor studenten die liever nog wat sneller afstuderen dan de maximale tijd ervoor nemen

Ondanks dat het voor mij meer werk is als jij meer doet, word ik er altijd superblij van om te zien dat je zo op dreef bent dus vanuit dat enthousiasme stop ik graag die tijd in jou!

Proefafspraak aanvragen

Stuur een berichtje met daarin dat je een proefafspraak wil aanvragen. Het betreft een telefonische of Skype-afspraak van ongeveer 30 minuten.

Tijdens een proefafspraak vraag ik je wat ik wil weten om te bepalen of mijn traject bij je past. Ik geef een toelichting op mijn manier van werken en hoe het verder gaat als je instroomt in een traject. Daarnaast beantwoord ik je vragen. Je mag tijdens het gesprek beslissen om te starten met het traject maar je mag het ook nog even laten bezinken.

Je kunt appen naar 0647029399 of direct mailen naar suus@gelukkigafstuderen.nl

Wat zeggen anderen?

Hieronder een selectie uit de ervaringen van studenten (onder ‘ervaringen’ vind je nog meer verhalen van studenten).

Ervaring Yvette (SPH)

“Voordat ik contact opnam met Suus was ik erg wanhopig geworden wat betreft mijn scriptie en moe van het ‘zwemmen’. Ik had al veel onderwerpen gehad waar ik onderzoek naar wilde doen, wat steeds spaak liep.

Door de gesprekken met Suus kwam ik tot een goed onderwerp en een goede focus. Ook kreeg ik door de gesprekken duidelijk wat nodig was in de onderzoeksopzet en het theoretisch kader m.b.t. mijn specifieke onderwerp.

Door samen het traject te doen, konden mijn doodlopende plannen & neiging tot uitwijden al in een vroeg stadium onderschept worden. Dit scheelde tijd.

Bij het bespreken van mijn persoonlijke effectiviteit werd ik meer bewust van wat mij in de weg zat om rust en een ‘clear mind’ te krijgen, wat nodig was om de klus te klaren.

Voor wie nog twijfelt zou ik aanraden gewoon de gratis kennismaking te proberen. De eventuele financiële investering haal je er uit door maanden eerder af te studeren. Ook de rust van een begeleidster hebben ‘who has got your back’ zodat je er niet meer alleen voor staat, vond ik veel waard. Succes allen!

Het afstudeerverhaal van Linda (Media Informatie Communicatie)

Ik zag al tegen mijn scriptie op, voordat ik er mee begonnen ben. Ik vond het heel erg lastig dat je vanuit school weinig handvatten kreeg over het afstuderen. Ik voelde me dan ook erg onzeker. Doe ik het wel goed, kan dit wel, is dit niet te groot wat ik wil etc.?

Ondanks deze gevoelens dacht ik dat ik het eerst zelf moest proberen voordat ik hulp in ging schakelen. Ik had er alles aan gedaan en zelf geprobeerd een Plan van Aanpak te maken. Deze had ik ingeleverd en ik kreeg heel veel negatieve feedback over mij heen vanuit school. Wat was er eigenlijk wel goed aan mijn PvA, de paginanummering?

Ik voelde me verschrikkelijk. En dat was de reden dat ik meteen Suus heb gemaild en gevraagd heb om hulp.

Naast mijn afstuderen was ik ook werkzaam bij het bedrijf. Ik vond het heel moeilijk om mijn grenzen aan te geven (8 uur voor het bedrijf, 32 uur afstuderen). Ik maakte al snel veel meer uren voor het bedrijf dan de bedoeling was.

Ik nam contact op met Suus en we bekeken het probleem. Ik had ook een opdracht waar ik zelf niet achter stond. Samen met Suus zijn we gaan kijken naar wat ik wel wilde en wat ik goed kon. Al gauw kwamen we samen tot een geschikte opdracht.

Dit betekende wel dat ik opnieuw moest beginnen en een paar weken achter kwam te lopen op het normale afstudeertraject. Dat vond ik eerst wel moeilijk. Ik was meteen bang dat ik het niet ging redden maar Suus gaf mij weer vertrouwen en door de wekelijkse gesprekken zag ik het weer helemaal zitten.

Elke maandag zat ik wel weer even in een dipje “komt het allemaal wel goed, heb ik wel genoeg gedaan” en na elk skypegesprek op dinsdag kreeg ik de bevestiging dat ik goed bezig was. Dit gaf mij weer motivatie om weer een week door te knallen.

Door de ondersteuning van Suus had ik overzicht in mijn taken. Ik had daardoor een duidelijk beeld van wat er nog moet gebeuren, dat gaf mij veel rust wat ik voorheen niet had. Ik kon weer goed slapen en voelde me veel beter. En dat zorgde ervoor dat ik de verloren tijd stukje bij beetje kon gaan inhalen zonder meer werkdruk.

Door het effectief werken was ik productiever dan voorheen. Deze rust zorgde er ook voor dat ik met mijzelf bezig kon.  Bewust worden van waar ik mee bezig was. Verwacht ik teveel van mijzelf, waarom leg ik mijzelf zoveel druk op, waarom kan ik slecht slapen, waarom geef ik te weinig mijn grenzen aan?

Ik ben deze afstudeerperiode heel bewust met mijzelf aan de slag gegaan door de trainingen van Suus. Ik kan nu veel beter mijn grenzen aangeven, durf vaker nee te zeggen, maak me minder druk om wat anderen daarvan denken. Het belangrijkste is dat ik nu van veel dingen meer bewust ben. Wat wil ik zelf. Waar voel ik mezelf goed bij.

En dat er dingen zijn waar je zelf aan kunt werken. Sommige dingen zijn gewoon trucjes wat ik mijzelf moest aanleren.

Ik ben echt tot de dag van vandaag blij met de begeleiding op persoonlijk vlak. Ik dacht eerst, waar is dat voor nodig? Maar stond er wel open voor. En juist dat heeft mij misschien wel het meest geholpen voor ook nu tijdens mijn werk. Ik heb nu veel meer overzicht en geef duidelijk mijn grenzen aan zonder dat ik mij daar rot over voel.

Waarom zou je anderen aanraden om te investeren in mijn scriptiebegeleiding?

Ik vond het veel geld. Vooral in het begin weet je nog niet heel goed wat je ervoor terug krijgt. Je hebt meer zo’n gevoel van “oké, ik moet het maar proberen”. Maar het is echt elke euro waard geweest om dit te doen.

Linda schreef zelfs een stukje op LinkedIn over haar ervaringen met mijn begeleiding

Interview met Nour, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Heb je het vragen van hulp lang uitgesteld?

‘Eerst dacht ik, ik ga het eerst even zelf proberen en toen na een maand of anderhalve maand heb ik wel hulp ingeschakeld. Nadat ik mijn vooronderzoek afgekeurd terug had gekregen was dat.

Heeft de begeleiding invloed gehad op de stress die je ervaarde?

‘Ja, ik had niet meer het idee dat ik er helemaal alleen voor stond. Dan heb je gewoon een schouder waar je op kan leunen. Dus ik heb er wel minder stress door ervaren.’

Wat ben je anders gaan doen door de begeleiding?

‘Ik heb sowieso een nieuwe schrijfstijl en ik heb geleerd hoe je het document er netter uit kan laten zien. Jouw manier van plannen was fijn en jouw manier van werken heb ik aangeleerd met die 20 minuten telkens. Ik heb nu ook geleerd hoe je een scriptie kunt schrijven. Dat kon ik eerst niet.’

Was het zonder hulp niet gelukt?

‘Ja bij mij wel in ieder geval.’

Hoe voelt het dat je nu afgestudeerd bent?

‘Ja chill. Ik ben echt superblij. Ik ben echt blij dat ik hulp heb ingeschakeld want zonder hulp was het echt niet gelukt. Nu ben ik er gewoon vanaf. Van al die stress en van al het gedoe. Nu heb ik het gewoon op tijd afgerond ook. We zaten nog voor de deadline.

Het is gewoon allemaal super vloeiend en vlekkeloos verlopen. In mijn eentje was het echt niet gelukt. Ik had het hele overzicht niet. Jij hebt het allemaal logisch neergezet en heel die planning die je doorstuurde en die terugkoppeling was superfijn. Dat was gewoon top.’

Wat als je geen hulp had ingeschakeld?

‘Zonder hulp had ik meer stress ervaren. Een half jaar uitstel nodig gehad omdat ik zou zijn gestopt na het twee keer fout terugkrijgen van mijn scriptie. Dus sowieso minder stress: dat is het grootste punt.’

Zijn er momenten in de scriptiebegeleiding die je zijn bijgebleven?
‘De Skypegesprekken vond ik heel erg fijn. Dan heb je echt contact. Al je vragen kun je stellen en dan kan je weer even gerustgesteld worden. De momenten dat ik de terugkoppeling over de mail terug kreeg en dat er dan ook echt in stond van dit en dit ga je doen. Zus en zo ga je het aanpakken. Dat vond ik superfijn. Ook dat we gingen proosten. Dat was leuk.

Proosten met Marlotte, Logopedie

Met Marlotte ging ik na het afstuderen proosten. Ze verraste mij met prachtige bloemen en een hele toffe illustratie

Ervaring persoonlijke coaching, Ron

Ik heb te lang gedroomd hoe het zou zijn als ik een coach had die me kan helpen om mijn leven meer structuur te geven en dat duwtje in m’n rug te geven wanneer ik het nodig heb. Op het moment dat ik het opgaf om mijn scriptie van een post hbo studie af te ronden, ben ik Suus tegengekomen.

Ik heb nu de keuze gemaakt om te investeren in mezelf en het verleden af te sluiten. Suus heeft mijn leven positief veranderd. Alleen was me dit zeker niet gelukt. De toegevoegde waarde is niet uit te drukken in geld.

Het afstudeerverhaal van Han, International Business Management

Voordat ik met Suus contact opnam heb ik dagen, weken en maanden zitten stoeien met mijn scriptie. Omdat ik de 10 jaar deadline naderde en al jaren niet meer in de boeken had gekeken, was ik erg onzeker of ik met mijn scriptie wel op de goede weg was en of het niveau wel voldoende was.

Toen ik in alle onzekerheid op zaterdagavond tussen 23:00 en 0:00 Suus een berichtje stuurde kreeg ik binnen een half uur al een hele uitgebreide reactie waarin Suus aangaf de situatie te herkennen en ze mij goed zou kunnen helpen. Wat een opluchting dat ik eindelijk iemand had benaderd om mij te begeleiden bij het afronden van mijn scriptie.

Suus is een enorm geschikte vrouw die je op alle mogelijke manieren wil helpen zo snel mogelijk dat papiertje binnen te slepen. Door middel van hele duidelijke afspraken en structuren begeleidt Suus je door de, in jouw ogen ontstane, scriptie jungle.

Ik kan iedereen die op wat voor manier met zijn of haar opleiding aan het stoeien is Suus aanbevelen.

Nogmaals dank voor de geweldige begeleiding, rust die je uitstraalt en het vertrouwen dat je me hebt gegeven waardoor ik er zelf in ben gaan geloven!

(Dit was een selectie. Meer ervaringen vind je onder ‘ervaringen’.)

FAQ

Hoe ziet jouw studie- loopbaan er eigenlijk uit?
Ik studeerde succesvol af van de studies: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (aan de Haagse Hogeschool), Nederlandse taal en cultuur (Universiteit Leiden) en een master Taalbeheersing (Universiteit Leiden).

Ik werkte als groepsleider en persoonlijk begeleider voornamelijk met volwassen dak- en thuislozen. Daarna maakte ik een stap naar marketing en werkte ik als copywriter in loondienst en later als zelfstandig ondernemer. Na het behalen van mijn master ben ik weer gaan ondernemen maar dan deze keer als scriptiebegeleider/coach.

Schrijf je ook scripties?
Daarvoor moet je niet bij mij zijn. Ik vind dat je zelf door je eigen scriptieproces heen moet. Alleen op die manier kan je het resultaat ownen en voorkom je allerlei risico’s gerelateerd aan door de mand vallen.

Hoe snel kan ik afstuderen?

Ik breek het afstuderen op in drie fases.

1. De fase voorafgaand aan je dataverzameling
Na zo’n zes weken 9-15 uur aan je scriptie werken, is het reëel om je data te verzamelen. Wat je dan dus definitief hebt, zijn: je inleiding, theoretisch kader, methode, ontwerp onderzoeksinstrument. Ook heb je respondenten benaderd en afspraken gemaakt en je plan van aanpak is dus echt in de staat van opleveren.

2. Dataverzameling en transcripties maken
In het geval van interviews zul je zo’n twee weken bezig zijn met het afnemen van interviews en de interviews omzetten naar transcripties. Je hebt geen begeleiding van mij nodig in die weken.

3. Het afronden van je scriptie
Hier gaat het om het analyseren van je data, je resultaten uitwerken, conclusies, discussie, aanbevelingen en eventueel het maken van een beroepsproduct. Dit is met begeleiding mogelijk in zo’n zes weken, waarbij je ongeveer 12 uur per week eraan werkt. Ik heb het dan over een scriptie die in opleverstaat is met inhoudsopgave, bronvermeldingen, bijlagen etc.

Bij de inschattingen ben ik nu uitgegaan van sociale hbo studies waarbij er intensief door mij begeleid wordt.

Suus stelt zich voor in een video

Altijd fijn om ook een beeld bij mij als persoon te krijgen.

Help je studenten van iedere studie?
Nee, ik kan niet iedereen altijd helpen. Daarom hebben we sowieso eerst een persoonlijke intake. De studenten die ik inhoudelijk sowieso uitstekend kan helpen, zijn studenten die een sociale hbo-studie doen. Denk daarbij aan: social work, hbo psychologie, maatschappelijk werk en dienstverlening, sociaal pedagogische dienstverlening, cultureel maatschappelijke vorming, pedagogiek, sociaal juridische dienstverlening. Ook ben ik ervaren met (particuliere) therapeuten en counselingopleidingen. Uiteraard checken we tijdens een proefafspraak nog wel of mijn traject ook het beste past bij jouw behoeften.

Op de tweede plaats kan ik goed helpen bij docentopleidingen/onderwijsmasters voor het basis-, middelbaar en beroepsonderwijs.

Op de derde plaats zijn er mogelijkheden voor hbo-studenten die iets doen in de richting van marketing-, communicatie- en business. Of ik de juiste persoon ben, ligt deels aan je onderwerp en het type onderzoek wat je wil gaan doen. De intake schept duidelijkheid.

Op de vierde plaats zijn ook studenten van creatieve-, artistieke-, kunst-, fotografie- en performance opleidingen welkom om aan te kloppen voor een intake.

Bij overige studies is er mogelijk een match wanneer je een praktijkonderzoek gaat doen (dus werkt vanuit een praktijkprobleem) waarbij je kiest voor interviews als methode.

Wat past niet bij mij? Techniek, informatica, ict, medisch, bèta, rechten, kwantitatief onderzoek.

Verder is het goed om te weten dat de begeleiding en stappenplannen allemaal in het Nederlands zijn en dat het ook mijn voorkeur heeft om scripties te begeleiden die in de Nederlandse taal geschreven moeten worden.

Hoe kijk ik zelf naar externe scriptiebegeleiding?
Het is hoe dan ook krom dat je zonder onderzoekservaring iets moet doen wat wel veel onderzoekservaring vereist wil je het binnen de tijd goed kunnen doen. Heb je de onderzoekservaring niet dan heb je als optie: langzamer gaan en in het proces fouten maken en leren zodat je uiteindelijk wel tot iets komt wat voldoet of je het als optie externe hulp te vragen van iemand die de onderzoekservaring wel heeft zodat je wel op tijd afstudeert.

Nou vind ik het zelf ook een vreemde zaak dat het studenten dus hoe dan ook extra geld kost. Vertragen kost geld en externe hulp kost geld. Ik zou het passender vinden dat de scriptie wordt afgeschaft op het hbo, maar zolang dat nog niet zo is, bied ik in ieder geval mijn hulp aan.

Ik vind het leuk om die hulp zo in te steken dat het erom draait dat ik jou faciliteer en stimuleer in het consistent leveren van de benodigde prestaties om af te studeren zonder dat het ten koste gaat van alles wat ook belangrijk is voor je geluk (zoals je persoonlijk welbevinden en je relaties). Dat gaat bij mij dan ook vele malen verder dan ‘jouw vragen beantwoorden’ en ‘feedback geven’.

Je leert om echt effectief te werken. Ondanks dat je nu alleen wil afstuderen, weet ik dat je van dit traject ook ontzettend veel leert voor iedere toekomstige prestatie die je te leveren hebt!

Dat ik inhoudelijk diep met en voor je nadenk, zie ik als iets cruciaals ondanks dat het officieel niet altijd mag. Ik kan je simpelweg niet alle moeite laten doen qua stappen doorlopen zonder dat je iets aan het bouwen bent wat inhoudelijk logisch is in elkaar zit en haalbaar is om te doen binnen je tijd en mogelijkheden. Wanneer namelijk een onderdeel van je scriptie zwak is, dan heeft dit effect op de kwaliteit van alle onderdelen die volgen. Want onderzoeksvraag x kan passend lijken gezien het praktijkprobleem, maar wellicht is het helemaal niet haalbaar om binnen de mogelijkheden die je hebt het antwoord te achterhalen. Niet handig om dit pas te ontdekken wanneer je je conclusie moet schrijven.

Toevallig ben ik uitgerust met een heel analytisch brein en gecombineerd met mijn onderzoekservaring doorzie ik vrijwel meteen wat het effect is van een keuze aan het begin van je scriptie voor de rest van je onderzoek. Niemand denkt op dat niveau met je mee, maar ik zie het maken van onlogische/onhaalbare keuzes aan het begin juist als een van de belangrijkste oorzaken waarom zoveel studenten halverwege vastlopen of een onvoldoende halen voor hun plan of het geheel.

Als scriptiebegeleider vind ik het daarom van belang om inhoudelijk diep te gaan en verder vooruit te denken dan dat jij dat kan. Het zetten van de stappen waarbij je op een ‘zwak’ fundament bouwt is precies evenveel werk dan wanneer je op een stevig fundament bouwt. Ik ga je niet al die moeite laten doen waarna op het eind pas duidelijk wordt dat je de onderzoeksvraag eigenlijk niet kan beantwoorden.

Uit ervaring weet ik dat ik zelfs vaak nog kritischer ben dan je docenten. Mijn indruk is dat docenten bij het beoordelen van je plan van aanpak vaak niet (ver genoeg) vooruit denken over de haalbaarheid van je plan binnen de tijd en binnen de informatie(bronnen) die je tot je beschikking hebt. Dat is niet iets wat van hen verwacht wordt en dus ook niet iets waar ze hun beperkte tijd en energie in stoppen want hun werkdruk is vaak enorm.

Ik heb een rustig leventje waarbij ik mij maar hoeft te bekommeren om maximaal 8 studenten tegelijkertijd en daar heb ik zes dagen van de week voor. Dat maakt dan ook dat ik in ieder geval weet dat ik je als externe begeleider naar een goed eindresultaat kan begeleiden. Natuurlijk moet je nog steeds de uitvoering doen, maar we leveren in samenwerking een eindproduct op. Het is niet even wat losse uurtjes meedenken. Met losse uurtjes voelt een begeleider zich minder betrokken bij al jouw te zetten stappen en ook minder verantwoordelijk voor de gevolgen van gegeven inhoudelijk advies.

Als ik je iets adviseer wat niet haalbaar blijkt, dan wordt het uiteindelijk ook mijn probleem. Ik wil dat jij slaagt en dat het hele proces op een voorspoedige wijze verloopt, daar is de opbouw van het het traject ook naar en daar is mijn begeleiding ook naar.

Kan het niet goedkoper? Ik ben de enige die levert wat ik lever dus wat dat betreft niet. Uiteraard zijn er ook andere begeleiders. Het is aan jou om te kiezen voor een begeleider en een traject waarbij jij je goed voelt. Een gratis proefafspraak, die ik ook bied, helpt jou bij het maken van een keuze.

Nog meer ervaringen

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringen met de training Effectief werken die je er ook bij krijgt:

“Jouw methode werkt zó goed, dat is onbetaalbaar. Ik heb zelf ontzettend veel gehad aan deze training en ik werk nu dagelijks volgens deze methode. Suus Venings is de reddende engel in mijn chaotische waan van de dag.”
Gwendolyn Koene

“Doen doen doen! Na de training van Suus kan ik ineens met superfocus werken!

Ook zo’n moeite om je dag productief te maken? Wil jij ook met superfocus werken? Het kan echt! Met de methode van Suus is werk ik echt gefocust en ben ik productief in plaats van dat ik maar wat doe. Heerlijk om al die vinkjes van afgeronde taken te zien als je klaar bent 😊”
Karin Kleijn

“Absoluut een aanrader!! “Uit eigen ervaring weet ik hoe goed dit nu werkt. Ik gebruik het elke dag!”
Simone Sinjorgo

“Dit is echt een aanrader! De methode van Suus Venings geeft zoveel houvast. En het is niet moeilijk of ingewikkeld.”
Martha

“Ik gebruik het ook en ik ervaar meer vrijheid en kan beter prioriteiten stellen, echt heel fijn!”
Sheila van Loon

“Dankzij Suus ben ik productiever en dat op een leuke speelse manier. Geen moeilijk gedoe maar je krijgt super concrete praktische toepasbare tips die meteen een groot verschil maken.”
Jenny Hoekstra

Alles doorgenomen?

Als je twijfelt ga dan in ieder geval voor de proefafspraak want je hebt niets te verliezen en veel te winnen. Je kan mij ervaren, je vragen stellen en daarna rustig beoordelen of dit echt iets is waarvoor je wil gaan. No pressure.

Je kunt appen naar 0647029399 of direct mailen naar suus@gelukkigafstuderen.nl

Gelukkig afgestudeerd

“Het is gewoon allemaal super vloeiend en vlekkeloos verlopen. In mijn eentje was het echt niet gelukt. Ik had het hele overzicht niet. Jij hebt het allemaal logisch neergezet en heel die planning die je doorstuurde en die terugkoppeling was superfijn”

Nour, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Lees het hele interview met Nour + de ervaringen van anderen

Gelukkig afgestudeerd

Suus steekt veel tijd, moeite en energie in het begeleiden van zowel jouw scriptie als jezelf. Ze houdt rekening met jou als persoon en kijkt waar jouw krachten en jouw valkuilen liggen. Vanuit deze basis maakt zij een werkschema en geeft ze duidelijke en concrete feedback.

Bas, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Lees de hele review van Bas + de ervaringen van anderen

Gratis e-book

Mag ik je de weg wijzen?

* indicates required