Hoe een scriptie hoofdstuk te schrijven
23 april 2022 

Hoe een scriptie hoofdstuk te schrijven

Veel studenten beginnen vaak gewoon te schrijven. Ze raken de rode draad volledig kwijt. Het is vervolgens heel lastig om de boel te verbeteren omdat er geen structuur in zit.
Wil je dat het schrijven lekker snel en makkelijk gaat? Wil je tot een gestructureerd en helder scriptie hoofdstuk komen? Wil je tijdens het schrijven continu overzicht hebben en focus houden? Dan zet je een aantal stappen voordat je daadwerkelijk stukjes gaat uit typen.

1. Breng de opleidingseisen / beoordelingscriteria in kaart

Je begint nergens aan voordat je weet waar het aan moet voldoen om een voldoende beoordeling te krijgen. Breng daarom per onderdeel van de paper de eisen in kaart en maak hier een checklist van.

 Ga op zoek naar informatie als:

  1. Wat moet er allemaal in dit hoofdstuk aan bod komen?
  2. Welke criteria worden er gesteld aan de uitwerking van die onderdelen?
  3. Hoeveel bronnen moetje minimaal erin verwerken?

De eisen/criteria kun je vinden in de scriptiehandleiding, mogelijk vind je daar ook een beoordelingsformulier achterin als bijlage en daarnaast kunnen sommige eisen toegelicht zijn in een presentatie. Zoek alles bij elkaar. Voor een gedetailleerder stappenplan en hulpdocument voor deze stap: download mijn gratis boekje.

2. Maak een structuur voor je hoofdstuk op basis van de eisen

Open een nieuw document en maak een hoofdstuk structuur op basis van de eisen. Dit kan eruit zien als:

 Hoofdstuk 1 Inleiding
 1.1 Context
 1.2 Aanleiding
 1.3 Doelstelling
 1.4 Onderzoeksvraag en deelvragen
 1.5 Randvoorwaarden

3. Het verder invullen van de structuur

Wat ik aanraad is om op paragraaf-niveau te werken. Stel je hebt ‘1.2 Probleembeschrijving’ als kopje. Dan is het volgende wat je doet een tabel maken bestaande uit twee kolommen. Links zet je wat je allemaal onder deze paragraaf moet behandelen en waaraan dit moet voldoen. Wat dat is, haal je uit de eisen.

Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:

1.2 Probleembeschrijving

Wat is er aan de hand?

Waarom is dat een probleem?
 - Eis: onderbouwen met behulp van de beroepscode social work
 - Eis: minimaal twee literatuurbronnen gebruiken

Welke partijen hebben met het probleem te maken?
 - Eis: op macro, meso, micro niveau uitwerken

4. Gericht informatie verzamelen

Stel je wil alle informatie kunnen weergeven die je bij 1.2 moet weergeven, dan zul je een deel van de informatie al wel hebben en een deel van de informatie niet. De informatie die je niet hebt, ga je opzoeken/verzamelen. Hoe doe je dat?

Maak onderscheid tussen:

A. Informatie die je al wel ergens hebt, maar op moet zoeken
B. Informatie die je aan een persoon moet vragen
C. Informatie die je op moet zoeken in literatuur

Aanpak

Stap 1 Kijk in welke categorie de informatie valt die je nodig hebt.
Stap 2 Benoem voor jezelf wat de eisen zijn aan de informatie die je zoekt, dus wat heb je precies inhoudelijk nodig voor iets?

Voorbeeld:
 O Ik wil drie relevante uitspraken uit de beroepscode social work
 O Ik wil een Nederlandstalig wetenschappelijk artikel van na 2010 over onderwerp X
 O Ik wil een Engelstalig wetenschappelijk artikel van na 2010 met informatie over…
 O Ik wil van mijn opdrachtgever horen hoeveel afdelingen de locatie heeft en wie de ketenpartners zijn

Stap 3 Neem een concrete actie om de informatie te verzamelen. Dus je gaat op zoek naar de informatie die je al ergens had. Je stuurt een duidelijke mail naar een persoon met wat je nodig hebt. Of je doet een zoekopdracht naar precies de informatie die je nodig hebt online.

Stap 4 Als je een groter geheel aan informatie vindt, filter dan alleen de relevante informatie eruit, door dat stukje informatie te knippen en te plakken in een tabel die je daarvoor maakt. Je kunt werken met 1 kolom. In de bovenste regel zet je de bron. Daaronder zet je de relevante stukjes die je uit de bron hebt.

Dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:

drie relevante uitspraken uit de beroepscode social work
 Bron: https://www.bpsw.nl/app/uploads/BPSW-Beroepscode-2021.pdf

Het beroepsmatig handelen van de professional is erop gericht mensen in wisselwerking met hun omgeving tot hun recht te laten komen.

De professional respecteert, erkent en bevordert de menselijke waardigheid van de unieke persoon.

De professional gaat een verantwoorde professionele relatie aan met mensen, waarin hij het gezag, de invloed en het eventuele overwicht ten opzichte van de ander in positieve zin aanwendt.

5. De informatie verwerken in je structuur

Wat je nu gaat doen is de informatie uit de tabellen met aanvullende informatie gebruiken om invulling te geven aan de tabellen die in je hoofdstukstructuur staan.

Je doet je uitwerking in een tabel omdat je op die manier in kleine brokjes te werk kunt gaan en jij je zo niet overweldigd voelt door een groot wit, leeg document.

Hoe ziet dat uitwerken er dan bijvoorbeeld uit:

1.2 Probleembeschrijving

Wat is er aan de hand

Bewoners met een andere etnische achtergrond ervaren niet altijd begrip voor hun cultuur.

Waarom is dat een probleem
 - Eis: onderbouwen met behulp van de beroepscode social work
 - Eis: minimaal twee literatuurbronnen gebruiken

Vanuit de beroepscode social work is dat een probleem omdat het de bedoeling is om als professional de menselijke waardigheid te erkennen en te respecteren (bron). Daarbij moet dus rekening gehouden worden met de unieke persoon. De etnische achtergrond van iemand is bepalend voor wat die persoon uniek maakt (bron). Het is dus van belang dat bewoners met een andere etnische achtergrond begrip ervaren voor hun cultuur.

6. Je geschreven tekst nakijken en bronnen goed zetten

Als je je verhaal in de tabellen hebt staan, kun je het na de eerste keer schrijven nog een keer langslopen allemaal op helderheid. Is het verhaal goed te volgen? Is de spelling correct? Daarnaast kun je de bronnen op de correcte manier weergeven.

7. Je geschreven tekst uit de tabellen halen

 Nu je tekst af is, kun je de teksten uit de tabellen halen. Het wordt dan:

1.2 Probleembeschrijving
Bewoners met een andere etnische achtergrond ervaren niet altijd begrip voor hun cultuur. Vanuit de beroepscode social work is dat een probleem omdat het de bedoeling is om als professional de menselijke waardigheid te erkennen en te respecteren. Daarbij moet dus rekening gehouden worden met de unieke persoon. De etnische achtergrond van iemand is bepalend voor wat die persoon uniek maakt. Het is dus van belang dat bewoners met een andere etnische achtergrond begrip ervaren voor hun cultuur.
 Vanuit de literatuur is dat een probleem omdat…

Tip: zorg dat je voldoende alinea’s aanbrengt. Ieder nieuw onderwerp begint over het algemeen op een nieuwe regel (enter zonder witregel).

Mag ik alles voor je voorstructureren?

Wanneer je scriptiebegeleiding van mij hebt, bereid ik voor jou alle tabellen voor op basis van de eisen. Ook zet ik aan de linkerkant al in grote lijnen wat je moet schrijven. Wanneer je aanvullende informatie moet verzamelen, zet ik dit om naar een helder stappenplan, vaak al met suggesties voor bronnen of met bijvoorbeeld de specifieke vragen die je moet stellen aan bijvoorbeeld je opdrachtgever.

Altijd weten wat je moet doen en hoe je dat aanpakt: dat is waar mijn scriptiebegeleiding over gaat. Niet alleen advies, maar de manier hoe je het moet uitvoeren uitgewerkt op papier, zodat je direct aan de slag kan met de uitvoering. Je bespaart hierdoor rustig 20 uur werk per week ten opzichte van wanneer je alles zelf zou moeten uitdenken.
Klinkt dit interessant voor je en ben je student van een sociale hbo studie, bekijk dan zeker even mijn aanbod.

Over de schrijver
Suus studeerde zelf drie keer af. De eerste keer was van de studie Sociaal Pedagogische hulpverlening (Haagse Hogeschool). Daarna ging ze Nederlandse taal en cultuur studeren aan Universiteit Leiden. Ze behaalde daar een bachelor en een master met de specialisatie Taalbeheersing. Suus is ervaringsdeskundige als het gaat om vastlopen met een scriptie en afstuderen met ADD. Sinds 2016 is ze externe scriptiebegeleider en heeft ze zich gespecialiseerd in het begeleiden van studenten van sociale studies.
Reactie plaatsen