Hoe begin je weer met je scriptie als je vastgelopen bent? Stappenplan
15 augustus 2021 

Hoe begin je weer met je scriptie als je vastgelopen bent? Stappenplan

Herken je dat? Al tijden zit je aan te hikken tegen je scriptie. Je weet dat je (weer) moet beginnen maar het is net alsof je wordt tegengehouden door iets. De meeste mensen begrijpen het niet en roepen iets als: 'Begin gewoon'. Ik hou niet van dat advies. Want wat je wil weten is: HOE begin ik dan weer precies aan mijn scriptie? Er zijn 1001 dingen aan je scriptie te doen. Maar waar begin je? En hoe bepaal je dat? Ik zal het je vertellen.

In dit artikel geef ik je een concreet stappenplan waarmee je geleidelijk aan je scriptie weer ingezogen wordt. Voor je het weet ben je weer op dreef en vraag je jezelf af waarom je dit toch zo lang hebt uitgesteld. Om de inhoud van dit artikel echt te benutten heb ik de checklists uit dit artikel in Word gezet in Google Drive. Hou dit documet erbij tijdens het doornemen van het artikel en je ervaart over enkele minuten als resultaat ;-)
Hier vind je het document.  

Stap 1 Inventariseer waar je nu staat met je scriptie

Een onderzoek bestaat uit een aantal stappen:

O Onderwerpskeuze
 O Plan van aanpak maken
 O Probleemanalyse uitwerken en definitieve onderzoeksvraag helder
 O Theoretisch kader maken
 O Onderzoeksmethode uitwerken
 O Onderzoek uitvoeren
 O Resultaten analyseren
 O Resultaten uitwerken
 O Conclusies trekken en uitwerken
 O Aanbevelingen doen
 O Discussie

Als je dit lijstje ziet: waar sta jij qua onderzoek dan op dit moment?
Zijn de onderdelen waar je al iets mee gedaan hebt afgerond of ben je ermee begonnen en is het half af? Je kunt de volgende checklist gebruiken om snel in kaart te brengen waar je staat:

 

Ja/nee

Toelichting wanneer het geen ‘volledige’ ja of nee is

Ik heb een onderwerp

 

 

Ik heb een plan van aanpak waar ik achter sta

 

 

Ik heb mijn onderzoeksvraag- en deelvragen helder

 

 

Ik heb een probleemanalyse gemaakt die logisch leidt naar mijn onderzoeksvraag

 

 

Ik heb mijn theoretisch kader (zo goed als) af

 

 

Ik heb mijn onderzoeksmethode uitgewerkt

 

 

Ik heb mijn onderzoek uitgevoerd

 

 

Ik heb de data-gegevens die uit mijn onderzoek komen voor mijzelf inzichtelijk gemaakt zodat ik ze kan analyseren om te zien wat mijn resultaten zijn

 

 

Ik heb de data geanalyseerd zodat ik een beeld heb van mijn resultaten

 

 

Ik heb mijn resultaten uitgewerkt

 

 

Ik weet wat mijn belangrijkste conclusies zijn

 

 

Ik heb mijn conclusies uitgewerkt

 

 

Ik weet wat mijn belangrijkste aanbevelingen zijn

 

 

Ik heb mijn aanbevelingen uitgewerkt

 

 

Ik weet een aantal punten die ik op wil voeren als discussie

 

 

Ik heb mijn discussie uitgewerkt

 

 

Stap 2 Kijk eens kritisch naar je onderzoeksvraag en deelvragen

De meeste studenten die bij mij komen, proberen meerdere onderzoeken in een scriptie te stoppen. Dit is te zien aan:

1. Een te brede onderzoeksvraag

Hoe te herkennen?  Wat je wil weten is van algemene aard. Het is een vraag die eigenlijk zo algemeen is dat het bij voorbaat eigenlijk al onrealistisch is om door middel van je scriptieonderzoek tot een antwoord te komen.

Waarschijnlijk ga je uiteindelijk interviews doen of enquêtes afnemen bij een beperkt aantal mensen. Misschien 10 interviews. Misschien 100 enquêtes. Daarmee kan je een piepklein beetje informatie verzamelen en meestal niet eens op een wetenschappelijk betrouwbare manier.

Bij een brede onderzoeksvraag en een beperkt aantal respondenten weet je eigenlijk al bij voorbaat dat er weinig zinnigs/betrouwbaars uit gaat komen. Terwijl als je heel specifieke vraag hebt er best nog wel iets zinnigs uit (diepte)interviews/enquêtes kan komen.

Te breed is:

Hoe kan stichting X de doorstroom van daklozen vanuit de nachtopvang naar begeleid wonen vergroten?

Specifiek is:

Welke factoren zijn bepalend voor de doorstroom van daklozen naar begeleid wonen vanuit de nachtopvang?

2. Deelvragen die ook een onderzoeksvraag zijn

Je hebt een onderzoeksvraag en deelvragen. Als je de deelvragen beantwoord hebt dan heb je ook de onderzoeksvraag beantwoord. Dit betekent dat de onderzoeksvraag overkoepelend van aard is en dat de informatie die voortkomt uit het beantwoorden van de deelvragen bij elkaar opgeteld een antwoord geven op de onderzoeksvraag.

Hoofdvraag:  Welke factoren zijn bepalend voor de doorstroom van daklozen naar begeleid wonen vanuit de nachtopvang?

Dan vraag je niet ook: Hoe kunnen medewerkers de doorstroom van daklozen naar begeleid wonen vergroten?

3. Deelvragen die een heel nieuw onderwerp aansnijden

Dit sluit een beetje aan op het onderwerp bij het tweede punt. Sommige studenten brengen een heel nieuw onderwerp in:

Hoofdvraag:  Welke factoren zijn bepalend voor de doorstroom van daklozen naar begeleid wonen vanuit de nachtopvang?

Dan vraag je niet ook: Welk beleid hanteert gemeente Den Haag rondom de in- en uitstroom van daklozen?

Checklist onderzoeksvraag

Mijn onderzoeksvraag is:

 

Deelvraag 1

 

Deelvraag 2

 

Deelvraag 3

 

Deelvraag 4

 

Deelvraag 5

 

 

 

Ja/nee

Eventuele opmerkingen

Onderzoek ik iets specifieks?

 

 

Is het specifiek genoeg dat er  met een beperkt aantal interviews/enquêtes toch relevante informatie uit kan komen waar mijn opdrachtgever iets aan heeft?

 

 

Is mijn onderzoeksvraag overkoepelend van aard en passen dus mijn deelvragen onder mijn onderzoeksvraag?

 

 

Leveren de antwoorden op mijn deelvragen de informatie op waar ik mijn specifieke onderzoeksvraag mee kan beantwoorden?

 

 

DUBBELCHECK:

 

 

Leveren de antwoorden op mijn deelvragen ANDERE  informatie op waar ik mijn specifieke onderzoeksvraag mee kan beantwoorden?

 

 

Leveren de antwoorden op mijn deelvragen MEER informatie op dan waar ik mijn specifieke onderzoeksvraag mee kan beantwoorden?

 

 

Nu weet je iets beter hoe het ervoor staat.

Zelfs als je je onderzoek al uitgevoerd hebt, kan het zinvol zijn te ontdekken dat je onderzoeksvraag en deelvragen niet op orde zijn. Je weet dan tenminste op welk punt er verandering nodig is om de rode draad er weer in te brengen en je kan beter bepalen wat je allemaal nog te doen staat.

Dit is beter om te doen, dan dat je direct probeert door te gaan met waar je gebleven was. Want dat heeft simpelweg geen zin als de basis niet op orde is. Je volgt dan namelijk een verkeerd spoor.

Je hoeft alleen in kaart te brengen hoe het ervoor staat. Je hoeft nog niet te sleutelen aan je vragen.

Stap 3 Breng de opleidingseisen in kaart

Een van de voornaamste redenen waarom het voor zoveel studenten lastig is om aan hun scriptie te beginnen, is dat het onduidelijk is wat de eisen precies zijn. De opleidingseisen vind je ook NOOIT overzichtelijk bij elkaar op een rijtje. Je zult dit zelf moeten doen. Hoe doe je dat?

O Verzamel alle informatie die je hebt, zoals een studiehandleiding, een beoordelingsformulier, een leerdoelen matrix, een studiegids, college-aantekeningen oer hoe je onderzoek doet.

O Zet alle eisen die je tegenkomt in een nieuw document bij elkaar

O Maak per scriptieonderdeel een checklist met eisen over wat er in moet komen te staan. Daarnaast maak je een aparte checklist voor de vormeisen.

Met een scriptieonderdeel bedoel ik de onderdelen uit je scriptie zelf, zoals: voorwoord, samenvatting vooraf, inleiding, theoretisch kader, methode, resultaten, literatuur, bijlagen etc.

Dit is een behoorlijke klus en kan wel drie tot vier uur duren. Daarom is het voor veel studenten moeilijk om zich ertoe te zetten, want het kost tijd en aan het eind lijk je nog niks verder te zijn met je scriptie. Toch is het echt een superbelangrijke stap. Want hiermee creëer je een leidraad voor de periode tussen nu en het inleveren van je definitieve versie. Later ben je echt blij dat je dit gedaan hebt want je zult merken dat je er steeds op kunt terug vallen.
Je vindt trouwens een format voor het in kaart brengen van je opleidingseisen in mijn boekje wat je gratis kunt downloaden vanaf de homepage (onderaan). 

Een voordeel is dat het een niet-inhoudelijke stap is om te zetten waardoor je iets belangrijks voor je scriptie kunt doen zonder meteen de inhoud van je scriptie weer in te duiken.

Stap 4 Bepaal je strategie in grote lijnen

Je weet nu waar je staat en je weet waar het uiteindelijk heen moet. Benoem voor jezelf wat er absoluut moet gebeuren om vanuit waar je nu staat weer op koers te kunnen komen.

Ik heb een checklist voor je met hulpvragen:

Hulpvragen koers bepalen

Ja/nee

Toelichting

Is het nodig om mijn onderzoeksvraag aan te passen?

 

 

Is het nodig om mijn deelvragen aan te passen?

 

 

Heb ik iets anders onderzocht dan ik van plan was? Kan ik mijn aanleiding en onderzoeksvraag aanpassen zodat het wel weer logisch is wat ik onderzocht heb?

 

 

Als ik naga welke informatie ik verzameld heb met mijn onderzoek, horen daar dan misschien andere vragen bij?

 

 

Ben ik een belangrijke stap vergeten uit te voeren? (Ben je bijvoorbeeld tot de ontdekking gekomen dat er specifieke onderdelen in je scriptie moeten waar je nog niet aan gedacht had?)

 

 

Ben ik in staat om kort en bondig te formuleren wat ik precies onderzoek en waarom? Zo nee, wat moet er gebeuren zodat ik dit wel kan?

 

 

Als ik naga wat de aard van de informatie is die mijn deelvragen opleveren, is het dan de informatie waar ik naar verlang om uiteindelijk tot relevante conclusies en aanbevelingen te komen?

 

 

 Stap 5 Bepaal de eerste 5 mini-deelstapjes om nu te zetten

Met voorgaande stappen ben je als het goed is weer je scriptie ingezogen. Nu ben je bijna zover om daadwerkelijk aan het werk te gaan.

Mijn principe is echter altijd: je gaat nooit aan de slag als je niet exact voor jezelf kunt benoemen wat je gaat doen.  Want als je niet weet wat je moet doen dan ga je ‘dwalen’. Je beland in ‘lezen’, ‘informatie zoeken’, schrijven en weer schrappen, beginnen met het een en dan weer doorschakelen naar het ander. Zonde van je tijd.

Daarom ga je voor jezelf 5 concrete mini-deelstapjes bepalen. Sommige stapjes duren misschien een minuut andere stapjes duren misschien 20 minuten. Voorbeelden van mini-stapjes:

O Deelvraag 3 en 5 samenvoegen

O Deelvraag 4 schrappen

O Onderzoeksvraag toespitsen op…

O Aan docent navragen wat er bedoeld wordt met … uit de scriptiehandleiding

O Uitzoeken uit welke onderdelen een probleemanalyse moet bestaan

Zodra je alle deelstapjes hebt uitgevoerd, is je volgende taak om weer 5 mini-deelstapjes in kaart te brengen. Zo gaat het dan door.

Beginnen is lastig en de stappen die ik hier beschreven heb, kunnen ook best pittig zijn. Vooral uitpuzzelen hoe je vanaf waar je nu staat (alsnog) tot iets kan komen wat voldoet aan de opleidingseisen. Ook kan het lastig zijn om met een frisse (kritische) blik naar je eigen onderzoeksvraag te kijken. Daarnaast kan je soms compleet in de waar raken omdat je onderzoeksvraag een deelvragen zijn goedgekeurd, terwijl je nu ontdekt dat het toch te breed en teveel is.

Kom je er zelf niet uit? Bekijk hier wat ik voor je kan betekenen.

Over de schrijver
Suus studeerde zelf drie keer af. De eerste keer was van de studie Sociaal Pedagogische hulpverlening (Haagse Hogeschool). Daarna ging ze Nederlandse taal en cultuur studeren aan Universiteit Leiden. Ze behaalde daar een bachelor en een master met de specialisatie Taalbeheersing. Suus is ervaringsdeskundige als het gaat om vastlopen met een scriptie en afstuderen met ADD. Sinds 2016 is ze externe scriptiebegeleider en heeft ze zich gespecialiseerd in het begeleiden van studenten van sociale studies.
Reactie plaatsen