Tips voor je plan van aanpak scriptie NTI
19 maart 2022 

Tips voor je plan van aanpak scriptie NTI

Ik begeleid al een tijdje als externe scriptiebegeleider veel studenten die studeren bij NTI. Het gaat om studenten die een sociale studie doen zoals hbo bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), hbo bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), hbo bachelor Toegepaste Psychologie.

Een van de meest gehoorde problemen is dat studenten hun plan van aanpak steeds opnieuw afgekeurd terug krijgen. Op die beoordeling moeten ze vaak ook nog eens tien dagen wachten, dus zo duur afstuderen wel heel lang. Wat zijn nou typische dingen om op te letten om de kans te vergroten dat je plan WEL wordt goedgekeurd?

1. Inleiding plan wordt beoordeeld als inleiding scriptie

Als je in de afstudeerhandleiding kijkt naar de omschrijvingen van de scriptie-onderdelen van het plan van aanpak en naar de onderdelen van de scriptie zelf dan zitten er een aantal verschillen tussen waar een inleiding (hoofdstuk 1) in het plan aan moet voldoen en waar een inleiding in de scriptie moet voldoen.

Op basis van feedback die studenten terug krijgen op hun plannen, ben je beter af als je voor de inleiding van je plan de eisen van de inleiding voor de scriptie aanhoudt. Dat scheelt ook meteen dubbel werk.

2. In het beoordelingsformulier staan andere eisen dan in de beschrijvingen in de afstudeerhandleiding

In de handleiding staat per onderdeel beschreven wat ervan je verwacht wordt. Dus je zou denken, dat het goedkomt als je die aanwijzingen opvolgt. Echter komen er in het beoordelingsformulier andere items voor dan in de handleiding. Daar moet je dus goed op letten. Zeker ook bij je scriptie zelf. Daar is de beschrijving van de betrouwbaarheid en validiteit een onderdeel waar heel specifiek op beoordeeld wordt, terwijl in de methode beschrijving in de afstudeerhandleiding niet duidelijk staat dat je apart nog aandacht moet geven aan de betrouwbaarheid en validiteit.

3. De literatuurverkenning voor het plan is in feite toch een literatuuronderzoek

Voor je plan van aanpak moet je een literatuurverkenning doen en in je echte scriptie een literatuuronderzoek. In de voorbeelden die vanuit NTI gegeven worden, lijkt de literatuurverkenning voor het plan van aanpak meer een opsomming van bronnen met samenvatting van die bronnen.
Dit blijkt echter niet werkelijk de bedoeling te zijn. Nadat een student navroeg of een samenvatting van verschillende bruikbare bronnen volstond of dat het echt een uitgewerkt hoofdstuk moest zijn, bleek toch een uitgewerkt hoofdstuk de bedoeling.
Een andere student die er al een behoorlijk uitgewerkt hoofdstuk van gemaakt had, kreeg te horen dat ze niet alleen bruikbare literatuur moest beschrijven maar dat ze echt al (in haar plan!) de eerste twee deelvragen moest beantwoorden aan de hand van literatuur.  Dus dat er echt een paragraaf was voor deelvraag 1 en een voor deelvraag 2 gevolgd door een antwoord op basis van literatuur. Dat is natuurlijk geen literatuurverkenning meer maar het beschrijven van de bevindingen na het doen van een literatuuronderzoek.

Het is overigens juist fijn dat de literatuurverkenning eigenlijk al een literatuuronderzoek mag zijn, want dan hoef je na het maken van je plan dat hoofdstuk niet opnieuw te maken.

Slotopmerking: ik zie doorlopend veranderingen van de verwachtingen die NTI stelt aan scripties en daarnaast zie ik ook tegenstrijdige signalen. Zo kan het dat de ene begeleider aangeeft dat een literatuurverkenning maximaal een halve tot een pagina per deelvraag mag zijn, terwijl de ander een ‘go’ krijgt met een literatuurverkenning van zes tot acht pagina’s, wat dus al is uitgewerkt als een literatuuronderzoek.
Dus ik moet erbij zeggen: check altijd goed de laatste eisen (want die vernieuwen ze soms ook spontaan), dubbel check indien mogelijk bij je begeleider wat de beoordelaar nou uiteindelijk wil zien in dan met name in zo’n literatuurverkenning.

Als je dit leest als NTI student: waar loop jij tegenaan als het gaat om afstuderen bij NTI?

A. Alle jaren heb ik achten en negens gehaald en nu krijg ik mijn plan van aanpak er niet doorheen.
B. Mijn begeleider staat na veel van zijn/haar feedback verwerkt te hebben achter mijn werk, maar de beoordelaar keurt het af
C. Ik heb alle feedback van de beoordelaar verwerkt en nu is het opeens weer afgekeurd op basis van andere punten waar eerder geen feedback op gegeven was.
D. Anders namelijk…

Hieronder kun je je reactie kwijt.

Over de schrijver
Suus studeerde zelf drie keer af. De eerste keer was van de studie Sociaal Pedagogische hulpverlening (Haagse Hogeschool). Daarna ging ze Nederlandse taal en cultuur studeren aan Universiteit Leiden. Ze behaalde daar een bachelor en een master met de specialisatie Taalbeheersing. Suus is ervaringsdeskundige als het gaat om vastlopen met een scriptie en afstuderen met ADD. Sinds 2016 is ze externe scriptiebegeleider en heeft ze zich gespecialiseerd in het begeleiden van studenten van sociale studies.
justin
Door

justin

op 22 May 2023

Typische A kandidaat. Zelfs samen met de studiebegeleider de hoofd en deelvragen gemaakt om vervolgens afgekeurd te worden.... Ik moest uiteindelijk zoveel aanpassen dat ik niet meer weet wat ik aan het onderzoeken ben.

Adam
Door

Adam

op 07 Sep 2023

Als eerst bedankt voor het schrijven van dit artikel. Het zorgt voor herkenning. Iets wat veel NTI studenten niet hebben, omdat wij zelfstandig studeren. Mijn plan is inmiddels voor de vierde keer afgekeurd en ik val onder A en B.

Reactie plaatsen