Is je scriptiebegeleider een blok aan je been?

Is je scriptiebegeleider een blok aan je been?

Een scriptiebegeleider die constant zegt dat het niet goed is wat je doet. Niet meedenkt over hoe je wat jij voor ogen hebt kan laten slagen. Niet aangeeft wat je zou moeten veranderen. Of waarom het EXACT niet goed is wat je doet. Wel zelf een vaag alternatief idee heeft van wat je ook zou kunnen doen, maar dit dan weer niet dusdanig specificeert dat je hier ook op door zou kunnen pakken.

Scriptiebegeleiders op school of uni gaan niet voorkauwen hoe zij het precies aan zouden pakken wat zij voor ogen hebben. Sterker nog: ze delen niet eens met je wat zij voor ogen hebben, maar ze geven hints. Hopen dat je het begrijpt. Wat nogal gek gedacht is, want jij heb niet hetzelfde referentiekader en laat staan een rugzak vol onderzoekservaring waardoor je aan een half woord genoeg heb.

Als je docent weigert duidelijkheid te geven, het goedgekeurd krijgen van je onderzoeksplan een proces is geworden van meer dan acht weken dan is het tijd om te stoppen proberen te voldoen aan de vage verlangens van je docent en je eigen plan te trekken.

Uiteindelijk heb je een voldoende nodig.

Veel studenten die ik spreek, zeggen daarom dat ze dan juist moeten gaan doen wat de docent wil.

Ik kan het je al verklappen:

Je docent wil dat je een betrouwbaar onderzoek oplevert.

Een echt betrouwbaar onderzoek is nooit mogelijk. Je docent wil dus eigenlijk dat je in ieder geval aan een zekere norm van betrouwbaarheid voldoet.

Wat die norm is, kan hij niet zo goed zeggen. Er is speelruimte, maar hoeveel dat is niet bekend. Als het om een proefschrift gaat is er minder speelruimte dan bij een masterscriptie. Als het om een masterscriptie gaat, is er minder speelruimte dan bij een bachelorscriptie. Bij een wo bachelorscriptie is er vaak minder speelruimte dan bij een hbo bachelorscriptie.

Daar zit een vaagheid en daar loop je tegenaan. Er is echter ook iets wat wel 100% duidelijk is.

Ongeacht je onderwijsinstelling en opleidingsniveau: een kans op een voldoende heb je wanneer je een scriptiewerk oplevert met alle onderdelen van een scriptie erin.

Een voorwoord, een inhoudsopgave, een inleiding, een probleemstelling, onderzoeksvraag, een doelstelling, een theoretisch kader, een onderzoeksmethode, verzamelde data, geanalyseerde data, een resultaten hoofdstuk, conclusies, aanbevelingen, een APA-bronnenlijst en eventueel een reflectie en een product. De verplichte onderdelen staan beschreven in je scriptiehandleiding.

Zolang je niet een geheel hebt met deze onderdelen is het sowieso een onvoldoende. Ook dat is een 100% zekerheid die je hebt.

Heb je een geheel met alle onderdelen dan zal er beoordeeld worden. Dit gebeurt op basis van de criteria van het beoordelingsformulier. Deze vind je over het algemeen in de bijlage van je scriptiehandleiding/afstudeerhandleiding.

Wat is de realiteit van het beoordelingsformulier? Ieder scriptieonderdeel wordt afzonderlijk beoordeeld. Je krijgt punten voor het hebben van bepaalde elementen in ieder onderdeel. Dus een inleiding moet minimaal een aantal elementen bevatten. EN dan is er vaak een gewicht voor de kwaliteit voor ieder scriptieonderdeel. Je krijgt bijvoorbeeld meer punten voor je theoretisch kader wanneer je tenminste 5 recente bronnen uit wetenschappelijke internationale vaktijdschriften hebt gebruikt dan dat het er 2 zijn. Daarnaast krijg je vaak nog losse punten voor de spelling, een reflectieverslag en een verdediging of presentatie.

De andere zekerheid die je hebt, is dat je een 5,5 nodig hebt om het af te kunnen ronden.

Je kunt een eeuw met een docent bakkeleien over de manier van selecteren van respondenten, maar je kan ook beslissen: ik ga DEZE respondenten mijn interviewvragen stellen ondanks dat ik weet dat het resultaten op gaat leveren die niet optimaal betrouwbaar zijn.

Wetende dat dit zo zal zijn, tref ik die en die en die maatregel en breng ik deze en deze argumenten in ter verantwoording van mijn keuze. Want ik weet dat ik alleen met een dataverzameling invulling zal kunnen geven aan mijn resultaten- en conclusiehoofdstuk. Dus ik kom verder mét verzamelde data dan zonder verzamelde data.

Wetende dat het niet ideaal en optimaal betrouwbaar is, maar met ‘een invulling’ van mijn scriptieonderdelen is er een kans om een voldoende bij elkaar te sprokkelen en zonder invulling van de onderdelen is die kans er überhaupt niet.

Geen politieagent zou ooit kunnen expliciet zeggen dat je door rood licht mag rijden. Of dat hij het door de vingers zal zien als jij door rood licht rijdt.

Wetenschappelijk gezien kan een aspect van jouw plan niet deugdelijk zijn. Het is aan de docent om te waken voor de betrouwbaarheid en deugdelijkheid van je onderzoek. Dat is waar onderzoek over gaat. Dat is waar wetenschap over gaat.

Een docent kan onmogelijk zeggen dat je een niet zo’n goed idee mag gaan uitvoeren. Maar eenmaal uitgevoerd kan hij niets anders meer dan je bekeuren voor de steken die je hebt laten vallen.

Zoals in een wet kan staan dat door rood lopen bekeurd wordt met 100 euro en niet met 1000 euro, zo kan een niet goed onderbouwde selectie van respondenten een X aantal punten minder opleveren voor je methode. En ja, dit zal ook nog consequenties hebben voor je punten op resultaten, conclusie en aanbevelingen. Maar het kan niet maken dat je geen punten meer krijgt voor je bronnenlijst, theoretisch kader etc.

Wanneer je ook nog eens bewust kiest om eigenwijs te zijn en zo dus op alle denkbare manieren verantwoordt waarom je doet wat je doet en kritisch benoemt wat de consequenties zijn voor de betrouwbaarheid van je resultaten en deze dan ook bewust niet generaliseert…

Dan neem je in mijn ogen een aanvaardbaar risico. Je doet niet het ideale, maar dekt jezelf zo goed mogelijk in. Je weet dat je docent niet volledig achter je staat. Maar betekent dat automatisch dat je het nu niet gaat halen?

Er is een speelruimte. En de hele situatie is anders wanneer je beoordelaar een scriptie voor zich heeft met alle onderdelen van A tot Z en deze moet beoordeeld worden aan de hand van een onderwijsinstellingsformulier dan wanneer de docent een plan voor zich heeft waarin iets niet klopt en je vraagt hem vanuit zijn onderzoeksexpertise of je het mag uitvoeren.

Vergeet niet dat je docent uiteindelijk wil dat jij slaagt. Daar heeft hij/zij belang bij. En vergeet niet dat je docent ook door middel van een 5,5 aan kan geven dat je geen scriptieprijs verdient. Het hoeft niet automatisch een onvoldoende te worden als je geen gehoor geeft aan een advies dat je nooit begrepen hebt.

Als het uitloopt en uitloopt omdat jij geen helderheid hebt en je docent deze niet gaat geven, doorbreek de cirkel. Maak de keuze om tot de uitvoering over te gaan. Zorg dat je bij ieder scriptieonderdeel iets in kan vullen en benoem op verschillende plekken expliciet de beperkingen van je onderzoek en geef weer welke afwegingen ten grondslag liggen aan je (niet ideale) keuzes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gelukkig afgestudeerd

“Het is gewoon allemaal super vloeiend en vlekkeloos verlopen. In mijn eentje was het echt niet gelukt. Ik had het hele overzicht niet. Jij hebt het allemaal logisch neergezet en heel die planning die je doorstuurde en die terugkoppeling was superfijn”

Nour, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Lees het hele interview met Nour + de ervaringen van anderen

Gelukkig afgestudeerd

Suus steekt veel tijd, moeite en energie in het begeleiden van zowel jouw scriptie als jezelf. Ze houdt rekening met jou als persoon en kijkt waar jouw krachten en jouw valkuilen liggen. Vanuit deze basis maakt zij een werkschema en geeft ze duidelijke en concrete feedback.

Bas, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Lees de hele review van Bas + de ervaringen van anderen

Gratis e-book

Mag ik je de weg wijzen?

* indicates required