Categorie: Stappenplannen/checklists

De rode draad van je scriptie helder krijgen of maken

De rode draad van je scriptie helder krijgen of maken

Zeker studenten met een AD(H)D-brein hebben het vermogen om al heel ver vooruit te denken. Dat is een gave. Als jij deze gave hebt, stel ik voor dat je deze optimaal inzet bij de opstartfase van je scriptie door al aan het begin het grotere plaatje en daarmee dus de rode draad helder te maken voordat je iets uitwerkt. Ook wanneer dit niet vanuit school verwacht wordt. Het gaat je enorm helpen!

Stel: als jij kiest voor onderzoeksvraag X, dan betekent dit al dat je onderzoeksmethode Y zult moeten gebruiken. Als je onderzoeksmethode Y gebruikt, dan zullen je resultaten een bepaalde strekking hebben, net als je aanbevelingen. Als je ieder onderdeel ziet zitten, dan begin je pas met het uitwerken van je plan van aanpak.

Bij het helder maken van het grotere plaatje kun je deze tabel gebruiken:

Aanleiding
Essentie probleemanalyse
Doelstelling
Theoretisch kader
Probleemstelling/Onderzoeksvraag
Deelvragen
Methode
Type resultaten
Aard van de conclusies
Aard van de aanbevelingen
Aard van het product

Ik wil je behoeden om bij het opstarten alleen te kijken naar het praktijkprobleem en je probleemanalyse. Het kan dan wel dat je een logische doelstelling weet te formuleren op basis van wat er in de praktijk speelt, maar het kan ook zijn dat dit een type onderzoek met zich meebrengt wat niet aansluit bij je kennis en ervaring.

Wil je snel afstuderen dan is het ook van belang dat je kiest voor een onderzoeksmethode waar je al eens een keer ervaring mee hebt opgedaan of wat het makkelijkst te doen is voor je. Als je tot nu toe alleen interviews of observaties gedaan hebt, ga dan geen experiment opzetten.

Het is dus van belang dat je van te voren al weet wat voor soort onderzoek een probleemstelling met zich meebrengt. Als dat niet het type onderzoek is dat je wilt doen, kun je al bij voorbaat je probleemanalyse anders insteken zodat je tot een andere probleemstelling komt.

Spelen met de tabel voor meer snelheid

Door eerst te kijken naar het grotere plaatje, kan je met behulp van de tabel in plaats van bij het probleem ook eens bij de aanbevelingen beginnen. Ga bij jezelf na:

 • Wat voor type aanbevelingen zou ik straks willen geven aan mijn opdrachtgever? Of wat voor soort product zou ik willen opleveren?

Vervolgens kan je ook terug redeneren. Zulk soort aanbevelingen komen voort uit zulk soort conclusies. Zulke conclusies komen voort uit zulk soort resultaten. Zulke resultaten komen voort uit zo’n soort methode. Dan kijk je weer naar het praktijkprobleem en dan zoek je uit wat er nodig is om de brug te slaan tussen het probleem en je gewenste methode.

Aanpak om stap voor stap het grotere plaatje helder krijgen

=> download mijn boekje voor de aanpak

Hierin staan ook nog veel meer goede tips om de kortste route naar je diploma te nemen

Versla de kritische stem in je hoofd en laat je niet langer tegenhouden

Versla de kritische stem in je hoofd en laat je niet langer tegenhouden

De innerlijke criticus duikt vaak op wanneer jij net iets wil gaan doen of zeggen. Je wil je zelf laten zien, laten horen, iemand aanspreken, een spannend telefoontje plegen of simpelweg aan de slag met een moeilijke klus zoals je scriptie. Dan ploppen er gedachten als deze in je hoofd op:

“Zou je dat nou wel doen?
“Dat kan je toch niet maken?”
“Doe niet zo raar.”
“Hou maar liever je mond.”
“Dat gaat je toch niet lukken.”
“Wie zit erop jou te wachten?”
“Je zet jezelf voor lul.”
“Wat zullen de mensen wel niet denken?”
“Straks lukt het weer niet.”

Vaak wordt er nog eens vervolgd met een ‘goedbedoeld advies’ over wat je beter even kunt gaan doen.

“Ga nou maar eerst even een lijstje maken.”
“Ga nou maar eerst even rustig nadenken over wat je wil zeggen.”
“Slaap er eerst nog maar een nachtje over.”

Ga eens na? Is dit herkenbaar? Wat voor dingen ploppen er jouw hoofd op?

Zo versla je de innerlijke criticus?

De allerbeste manier om geen last meer te hebben van de innerlijke criticus, is:

1. Aanvaardt dat hij er is door de functie ervan te erkennen

De innerlijke criticus heeft een belangrijke functie en dat is jou beschermen. Jou beschermen voor gevaar, sociale afwijzing en discomfort. De innerlijke criticus wil eigenlijk dat jij veilig bent en probeert je te behoeden.

De innerlijke criticus is een diep ingebakken mechanisme en het heeft geen zin om het weg te willen hebben door ertegen te vechten. Aanvaardt daarom liever dat er zo’n stemmetje is en besef dat het een functie heeft.

2. Merk op wat er op plopt in je hoofd

Jij wil liever dat je zelf bewust bepaalt wat je doet dan dat je je laten leiden door een overlevingsmechanisme neem ik aan? In dat geval is het slim om wat je aan kritiek in je hoofd hoort simpelweg op te merken. Er plopt iets op als:

“Hou maar liever je mond”

In plaats van het ‘goedbedoelde advies’ op te volgen, denk je bij jezelf. “Aah, daar is mijn innerlijke criticus die mij wil behoeden.”

Je hoeft dus geen innerlijke dialoog te gaan voeren over waarom het wel een goed idee is om nu iets te gaan zeggen. Je merkt echt alleen op dat er een kritiekstemmetje is. Meer niet. Dat kost namelijk de minste energie.

3. Laat jezelf niet door de kritische opmerkingen leiden

Wat ik al schreef heb je dus vaak een impuls om iets te doen of te zeggen en DAN opeens zegt dat kritische stemmetje iets om je ervan af te houden. Als eerste stap (h)erken je dus dat stemmetje, vervolgens is het aan te raden om zo snel mogelijk alsnog je eigen impuls op te volgen.

Wat je kan helpen is op het moment dat je opmerkt dat een kritisch stemmetje jou willen stoppen van een actie, is om op dat moment af te tellen 5-4-3-2-1 en alsnog te doen wat je wilde doen of te zeggen wat je wilde zeggen.

Waarom het aftellen?

Je hebt ongeveer vijf seconden om een impuls te volgen en wacht je langer dan heb je genoeg tijd gehad om jezelf er definitief van te weerhouden. In plaats van die vijf seconden te besteden aan het bedenken van argumenten, verleg je de aandacht in je hoofd naar het aftellen. We hebben ook aangeleerd dat na aftellen vaak ‘actie’ volgt. Het is dus aftellen en doen.

Het oude patroon is:

Impuls om iets te doen –> impuls vanuit de criticus om het niet de doen –> in dialoog gaan (zou ik wel, zou ik niet) –> het moment is voorbij zonder dat je in actie gekomen bent

Het nieuwe patroon is:

Impuls om iets te doen –> impuls van de criticus om het niet te doen –> impuls van de criticus opmerken –> aftellen 5-4-3-2-1 –> alsnog de impuls om iets te doen opvolgen

Waarom het belangrijk is om je niet tegen te laten houden door het kritische stemmetje

Heel vaak zijn ‘enge’ dingen ook de dingen die ons de meeste groei brengen, ook al zijn ze oncomfortabel. Na een lezing voel je de impuls om iets aan de spreker te vragen. Doe je het niet, dan ben je niet zichtbaar geworden, ben je niet gehoord en heb je geen antwoord op de vraag. Je bent ook nog steeds veilig en hebt niet voor lul gestaan.

Stel je je vraag wel dan kan er van alles gebeuren. Je krijgt nieuwe informatie en met die nieuwe informatie kan jij iets. Het kan dat er vanuit jouw vraag een discussie ontstaat en dat heel veel mensen daardoor op scherp springen en nieuwsgierig of geïnspireerd raken. Het kan zijn dat je opgemerkt wordt als iemand die een goede vraag gesteld heeft. Het kan zijn dat je door je vraag gezien bent en dat er tijdens de borrel mensen een aanknopingspunt hebben om juist met jou een gesprekje te beginnen. Daar haal je weer nieuwe contacten uit.

Je hebt vast weleens zoiets meegemaakt, dat je juist heel blij was dat je op een bepaald moment juist wel je impuls hebt opgevolgd om iets te doen of te zeggen omdat er veel moois uit is gekomen.

Hoe denk je dat vriendschappen en relaties ontstaan? Ook dat komt voort uit mensen die op een bepaald moment iets tegen elkaar zeiden ook al kenden ze elkaar op dat moment nog niet.

Wat je mee moet nemen uit dit artikel

De innerlijke criticus is er om jou te beschermen. Je kan niet van het mechanisme afkomen, maar je kunt er wel anders mee omgaan. Dit doe je door te horen wat eraan kritiek geleverd wordt. Dit te duiden als ‘de innerlijke criticus aan het werk.’ Herpak jezelf door af te tellen 5-4-3-2-1 en volg alsnog je impuls.

Ga hier mee oefenen! Zo word je succesvol

Ik garandeer je dat je door dit eigen te maken hele andere resultaten in het leven zult bereiken. De meest succesvolle mensen beheersen dit. Zij doen ONDANKS de angst, weerstand of de criticus. De niet succesvolle mensen voelen ook de angst, weerstand en criticus maar zij gaan vervolgens denken en laten zo de kans om iets te doen of zeggen aan hun voorbij gaan.

Geef niet te snel op!

Hou er  rekening mee dat het veranderen van dit patroon een training is en dat het tijd kost tot je meestal wel je impulsen volgt. Het is echt als het afleren/doorbreken van een automatisme waar je jezelf al jaren door laat leiden. Je mag jezelf dus ook jaren geven om dit te veranderen.

Wil je meer tips? Download dan dit boekje. Het is gratis.

meer tips

De zeven onderzoeken van een scriptie op een rijtje

De zeven onderzoeken van een scriptie op een rijtje

Denk jij dat het maken van een scriptie neerkomt op het bedenken en beantwoorden van een onderzoeksvraag? Dan gaat de realiteit je zeker tegenvallen. Je scriptie is niet één onderzoek. Je moet zo’n zeven onderzoeken doen om tot een scriptie te komen. Als je dat doorziet gaat het zoveel makkelijker voor je zijn om:

 • een rode draad/samenhang in te bouwen
 • te snappen wat je per hoofdstuk aan het doen bent
 • een relevant theoretisch kader te maken
 • een overtuigend methodehoofdstuk te creëren waarbij je ook daadwerkelijk snapt wat je waarom opschrijft
 • een meetinstrument te ontwikkelen die onderbouwd is en waar je ook daadwerkelijk iets aan hebt bij je dataverzameling
 • met aanbevelingen te komen die ook daadwerkelijk hout snijden
 • een rond geheel te maken
 • een juiste invulling te geven aan je discussie
 • een juiste invulling te geven aan je reflectie
 • te doorzien hoe je scriptie een groot samenhangend geheel is, je daarnaar te gedragen en zo steeds weer een ‘thumbs up’ krijgt van je begeleider

Waar het maken van een scriptie wel op neerkomt

Je moet dus  zo’n zeven onderzoeken doen om tot een scriptie te komen en de resultaten per onderzoek vormen de inhoud van je scriptie.

Belangrijke bonustip
Dat betekent dus ook dat je steeds eerst de onderzoeken doet en daarna je bevindingen pas verwerkt in prettig te lezen hoofdstukken. Want dan weet jij van te voren al waar het hoofdstuk naar toe gaat en ben je in staat de lezer bij de hand te nemen en hem of haar door je eigen betoog te leiden.

Toen ik in zag dat een scriptie niet één onderzoek is maar een reeks van onderzoeken, begon ik ook te begrijpen waarom het zo vaak misgaat. Studenten stappen erin met het idee dat ze één onderzoek gaan doen. Ze stellen zich niet in op het doen van zeven onderzoeken. Dat deed ik overigens ook niet toen ik afstudeerde hoor, maar na het begeleider van heel wat studenten met hun scriptie is er bij mij een lampje gaan branden 😊!

Als je kunt zien dat een scriptie bestaat uit een reeks verslagen van onderzoeken die logisch met elkaar samen hangen, in plaats van dat het één onderzoek is, dan is het complexe geheel alweer een stuk overzichtelijker en behapbaarder. 

Dit zijn de zeven onderzoeken die ik onderscheid in een scriptie:

 1. Welke informatie is er nodig en waarom? (inleiding/probleemanalyse)
 2. Welke benodigde informatie biedt de literatuur al? (theoretisch kader)
 3. Hoe kan ik op een betrouwbare manier achterhalen wat ik nog niet weet? (methode + als product een meetinstrument)
 4. [Jouw onderzoeksvraag]: Uitvoering onderzoek waar je scriptie werkelijk om gaat (dataverzameling, -analyse, resultaten, conclusies)
 5. Hoe kan de gevonden informatie gebruikt worden om de problematische situatie te veranderen zodat een gewenst doel behaald wordt? (aanbevelingen, beroepsproduct)
 6. In hoeverre ben ik erin geslaagd om op een betrouwbare manier te achterhalen wat ik wilde weten (sterkte-/zwakteanalyse)? (discussie, verdediging)

Eventueel

 1. Hoe ben ik gegroeid als professional in mijn vakgebied door dit onderzoeksproces te doorlopen? (reflectie)

Je kunt de onderzoeken van een scriptie overigens nog kleiner maken, dan zijn het er nog meer. Voor de uitvoering kan dat handig zijn want dan is het nog behapbaarder. Maar om het grotere plaatje overzichtelijk in kaart te brengen, geeft dit wel een mooi beeld lijkt me.

Ben jij aan het struggelen met je scriptie? Zou je het graag beter kunnen behappen allemaal? Dan kan ik je zeker helpen tijdens een gratis sessie van 40 minuten. Die gratis sessie kun je hieronder via het formulier aanvragen door twee momenten te noemen waarop je kunt Skypen en daarnaast stuur je welke studie je doet. Een mailtje sturen mag ook (suus@gelukkigafstuderen.nl)

Wat levert een gratis sessie je op?

 • Helderheid over wat jij nodig hebt/waarom je vast zit
 • Inzicht over hoe je het fundament van je scriptie kunt opbouwen of verstevigen
 • Tips over hoe je de belangrijkste obstakels die jou in de weg staan kunt overwinnen

Heb je wel interesse maar twijfel je of een gratis sessie nu de eerst logische stap voor je is? Stuur dan een berichtje zodat we via mail kunnen afstemmen wat voor jou nu het meest passend is.

Door met je scriptie ondanks (nare) omstandigheden

Door met je scriptie ondanks (nare) omstandigheden

Iedereen wordt tijdens zijn of haar afstudeerperiode weleens geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden die maken dat je scriptie opeens niet meer zo relevant lijkt. Je moet vervolgens zelf bepalen of je alles uit je handen laat vallen of dat je toch door gaat, ook al is je hoofd nu misschien ergens anders. Als je door wil en je jezelf afvraagt hoe je dit dan aan kunt pakken, dan heb ik hier zeven stappen die je houvast bieden.

 1. Neem een beslissing

  Het is zinvol om vooraf heel bewust de keuze te maken: ik wil nu een uur werken. Ondanks de omstandigheden. Ga bij jezelf op zoek naar die motivatie die je hebt om toch dat uur aan jouw grotere doel te besteden ondanks dat er in het nu lastige dingen spelen waardoor je doel misschien zelf wel even niet zo relevant lijkt.

 2. Spreek met jezelf af wat je jezelf gaat geven na het uur werken

  Je weet dat het onder de omstandigheden uitdagend voor je is, dus het is goed om jezelf al een beloning in het vooruitzicht te stellen. Stel jezelf iets in het vooruitzicht waar je echt naar verlangt. Misschien een aflevering kijken van iets. Lekker naar buiten gaan. Gamen.

 3. Zet voor jezelf drie mini-taken expliciet op papier

  Omdat je in een staat bent waarin je jezelf makkelijk af laat leiden moet je echt super specifiek een paar concrete taken op papier zetten waar je aan wil werken. Het mogen best dingen zijn die maar 5 minuten duren. Dat geeft niet. Stel dat je ze alle drie af hebt dan zul je het best op kunnen brengen om weer drie nieuwe kleine taakjes op papier te zetten.

 4. Zet een timer op 20 minuten en ga met het eerste taakje aan de slag.

 5. Tel af bij afdwalende gedachten 5-4-3-2-1 en zeg: ‘Ik kies nu voor focus’

  Zodra je merkt dat je aandacht afdwaalt naar de omstandigheden, dan merk je dit op bij jezelf. Om je aandacht weer op je werk te richten, doen je het volgende. Je telt af in je hoofd 5-4-3-2-1 en zegt vervolgens tegen jezelf: ‘Ik kies nu voor focus’.

 6. Ga terug naar je taak

  Als je kwijt bent waar je mee bezig was, kijk je op je takenlijstje en kiest een taak waar je nu mee aan de slag gaat.

-> Al raak je 30 keer afgeleid in vijf minuten: je blijft het patroon herhalen van aftellen, kiezen voor focus, op je takenlijstje kijken en door.

Op deze manier train je jezelf om op een andere manier met afleiding om te gaan en je zult merken dat het als je hiermee doorzet dat het steeds langer lukt om wel te focussen.

     7. Na drie keer 20 minuten werken met timer, is het tijd om jezelf te belonen!

Doe dat ongeacht hoe productief je daadwerkelijk geweest bent. Op dit moment mag je trots zijn dat je jezelf onder de omstandigheden überhaupt tot werken hebt aangezet.

Probeer het maar eens uit en als je nog vragen hebt al dan niet na het proberen, dan kun je me mailen op suus@gelukkigafstuderen.nl

Kom je er helemaal niet uit met je scriptie? Dan is het ook mogelijk om een gratis sessie bij mij aan te vragen van 40 minuten. Je doet dit door in het formulier hieronder de studie te zetten die je doet en twee momenten te noemen waarop je kunt Skypen. Als ik je bericht gelezen heb, geef ik aan wanneer je bij mij terecht kan.

Scriptie afgekeurd, wat nu? Stappenplan

Scriptie afgekeurd, wat nu? Stappenplan

Je hebt maanden lopen zwoegen aan je scriptie en nu heb je de beoordeling binnen. Afgekeurd. Aaaaaahhh, wat een enorme domper. Wat nu? Hoe ga je om met dit slechte nieuws, hoe herpak je jezelf weer en hoe kom je tot een versie die wel wordt goedgekeurd? In dit artikel deel ik de stappen van slecht nieuws tot een versie 2 die wel voldoet.

Read More Read More

Samenvatting vooraf schrijven – stappenplan

Samenvatting vooraf schrijven – stappenplan

Yes, je scriptie is zo goed als af en bent bezig met de afwerking. Nog even een samenvatting vooraf schrijven. Veel studenten hebben de neiging er niet teveel aandacht aan te besteden omdat ze hun scriptie willen inleveren. Alleen is de samenvatting vooraf superbelangrijk.

Je kunt erop rekenen dat de samenvatting vooraf een van de eerste dingen is die je beoordelaar leest en dat het ook een van de weinige dingen is die van voor tot achter met volle aandacht wordt gelezen.

Je samenvatting vooraf vormt de houvast voor je beoordelaar die zich in relatief weinig tijd een goed beeld van je scriptie en onderzoek wil vormen. Sterker nog: de oordeelsvorming begint bij de samenvatting vooraf.

Op basis van je samenvatting vooraf kan de beoordelaar bepalen:

Read More Read More

Hoe begin je weer met je scriptie als je vastgelopen bent? Stappenplan

Hoe begin je weer met je scriptie als je vastgelopen bent? Stappenplan

Herken je dat? Al tijden zit je aan te hikken tegen je scriptie. Je weet dat je (weer) moet beginnen maar het is net alsof je wordt tegengehouden door iets. De meeste mensen begrijpen het niet en roepen iets als: ‘Begin gewoon’. Ik hou niet van dat advies. Want wat je wil weten is: HOE begin ik dan weer precies aan mijn scriptie? Er zijn 1001 dingen aan je scriptie te doen. Maar waar begin je? En hoe bepaal je dat? Ik zal het je vertellen.

In dit artikel geef ik je een concreet stappenplan waarmee je geleidelijk aan je scriptie weer ingezogen wordt. Voor je het weet ben je weer op dreef en vraag je jezelf af waarom je dit toch zo lang hebt uitgesteld. Dit artikel is relatief lang voor een blog en er zitten ook een paar checklists bij. Als je ziet dat je ermee aan de slag wil, raad ik aan dit artikel te downloaden in Word, dat kan via het formulier onderaan dit artikel.

Stap 1 Inventariseer waar je nu staat

Een onderzoek bestaat uit een aantal stappen:

O Onderwerpskeuze
O Plan van aanpak maken
O Probleemanalyse uitwerken en definitieve onderzoeksvraag helder
O Theoretisch kader maken
O Onderzoeksmethode uitwerken
O Onderzoek uitvoeren
O Resultaten analyseren
O Resultaten uitwerken
O Conclusies trekken en uitwerken
O Aanbevelingen doen
O Discussie

Als je dit lijstje ziet: waar sta jij qua onderzoek dan op dit moment?
Zijn de onderdelen waar je al iets mee gedaan hebt afgerond of ben je ermee begonnen en is het half af? Je kunt de volgende checklist gebruiken om snel in kaart te brengen waar je staat:

Ja/nee Toelichting wanneer het geen ‘volledige’ ja of nee is
Ik heb een onderwerp
Ik heb een plan van aanpak waar ik achter sta
Ik heb mijn onderzoeksvraag- en deelvragen helder
Ik heb een probleemanalyse gemaakt die logisch leidt naar mijn onderzoeksvraag
Ik heb mijn theoretisch kader (zo goed als) af
Ik heb mijn onderzoeksmethode uitgewerkt
Ik heb mijn onderzoek uitgevoerd
Ik heb de data-gegevens die uit mijn onderzoek komen voor mijzelf inzichtelijk gemaakt zodat ik ze kan analyseren om te zien wat mijn resultaten zijn
Ik heb de data geanalyseerd zodat ik een beeld heb van mijn resultaten
Ik heb mijn resultaten uitgewerkt
Ik weet wat mijn belangrijkste conclusies zijn
Ik heb mijn conclusies uitgewerkt
Ik weet wat mijn belangrijkste aanbevelingen zijn
Ik heb mijn aanbevelingen uitgewerkt
Ik weet een aantal punten die ik op wil voeren als discussie
Ik heb mijn discussie uitgewerkt

Stap 2 Kijk eens kritisch naar je onderzoeksvraag en deelvragen

De meeste studenten die bij mij komen, proberen meerdere onderzoeken in een scriptie te stoppen. Dit is te zien aan:

1. Een te brede onderzoeksvraag

Hoe te herkennen?  Wat je wil weten is van algemene aard. Het is een vraag die eigenlijk zo algemeen is dat het bij voorbaat eigenlijk al onrealistisch is om door middel van je scriptieonderzoek tot een antwoord te komen.

Waarschijnlijk ga je uiteindelijk interviews doen of enquêtes afnemen bij een beperkt aantal mensen. Misschien 10 interviews. Misschien 100 enquêtes. Daarmee kan je een piepklein beetje informatie verzamelen en meestal niet eens op een wetenschappelijk betrouwbare manier.

Bij een brede onderzoeksvraag en een beperkt aantal respondenten weet je eigenlijk al bij voorbaat dat er weinig zinnigs/betrouwbaars uit gaat komen. Terwijl als je heel specifieke vraag hebt er best nog wel iets zinnigs uit (diepte)interviews/enquêtes kan komen.

Te breed is:

Hoe kan stichting X de doorstroom van daklozen vanuit de nachtopvang naar begeleid wonen vergroten?

Specifiek is:

Welke factoren zijn bepalend voor de doorstroom van daklozen naar begeleid wonen vanuit de nachtopvang?

2. Deelvragen die ook een onderzoeksvraag zijn

Je hebt een onderzoeksvraag en deelvragen. Als je de deelvragen beantwoord hebt dan heb je ook de onderzoeksvraag beantwoord. Dit betekent dat de onderzoeksvraag overkoepelend van aard is en dat de informatie die voortkomt uit het beantwoorden van de deelvragen bij elkaar opgeteld een antwoord geven op de onderzoeksvraag.

Hoofdvraag:  Welke factoren zijn bepalend voor de doorstroom van daklozen naar begeleid wonen vanuit de nachtopvang?

Dan vraag je niet ook: Hoe kunnen medewerkers de doorstroom van daklozen naar begeleid wonen vergroten?

3. Deelvragen die een heel nieuw onderwerp aansnijden

Dit sluit een beetje aan op het onderwerp bij het tweede punt. Sommige studenten brengen een heel nieuw onderwerp in:

Hoofdvraag:  Welke factoren zijn bepalend voor de doorstroom van daklozen naar begeleid wonen vanuit de nachtopvang?

Dan vraag je niet ook: Welk beleid hanteert gemeente Den Haag rondom de in- en uitstroom van daklozen?

Checklist onderzoeksvraag

Mijn onderzoeksvraag is:
Deelvraag 1
Deelvraag 2
Deelvraag 3
Deelvraag 4
Deelvraag 5

 

Ja/nee Eventuele opmerkingen
Onderzoek ik iets specifieks?
Is het specifiek genoeg dat er  met een beperkt aantal interviews/enquêtes toch relevante informatie uit kan komen waar mijn opdrachtgever iets aan heeft?
Is mijn onderzoeksvraag overkoepelend van aard en passen dus mijn deelvragen onder mijn onderzoeksvraag?
Leveren de antwoorden op mijn deelvragen de informatie op waar ik mijn specifieke onderzoeksvraag mee kan beantwoorden?
DUBBELCHECK:
Leveren de antwoorden op mijn deelvragen ANDERE  informatie op waar ik mijn specifieke onderzoeksvraag mee kan beantwoorden?
Leveren de antwoorden op mijn deelvragen MEER informatie op dan waar ik mijn specifieke onderzoeksvraag mee kan beantwoorden?

Nu weet je iets beter hoe het ervoor staat.

Zelfs als je je onderzoek al uitgevoerd hebt, kan het zinvol zijn te ontdekken dat je onderzoeksvraag en deelvragen niet op orde zijn. Je weet dan tenminste op welk punt er verandering nodig is om de rode draad er weer in te brengen en je kan beter bepalen wat je allemaal nog te doen staat.

Dit is beter om te doen, dan dat je direct probeert door te gaan met waar je gebleven was. Want dat heeft simpelweg geen zin als de basis niet op orde is. Je volgt dan namelijk een verkeerd spoor.

Je hoeft alleen in kaart te brengen hoe het ervoor staat. Je hoeft nog niet te sleutelen aan je vragen.

Stap 3 Breng de opleidingseisen in kaart

Een van de voornaamste redenen waarom het voor zoveel studenten lastig is om aan hun scriptie te beginnen, is dat het onduidelijk is wat de eisen precies zijn. De opleidingseisen vind je ook NOOIT overzichtelijk bij elkaar op een rijtje. Je zult dit zelf moeten doen. Hoe doe je dat?

O Verzamel alle informatie die je hebt, zoals een studiehandleiding, een beoordelingsformulier, een leerdoelen matrix, een studiegids, college-aantekeningen oer hoe je onderzoek doet.

O Zet alle eisen die je tegenkomt in een nieuw document bij elkaar

O Maak per scriptieonderdeel een checklist met eisen over wat er in moet komen te staan. Daarnaast maak je een aparte checklist voor de vormeisen.

Met een scriptieonderdeel bedoel ik de onderdelen uit je scriptie zelf, zoals: voorwoord, samenvatting vooraf, inleiding, theoretisch kader, methode, resultaten, literatuur, bijlagen etc.

Dit is een behoorlijke klus en kan wel drie tot vier uur duren. Daarom is het voor veel studenten moeilijk om zich ertoe te zetten, want het kost tijd en aan het eind lijk je nog niks verder te zijn met je scriptie. Toch is het echt een superbelangrijke stap. Want hiermee creëer je een leidraad voor de periode tussen nu en et inleveren van je definitieve versie. Later ben je echt blij dat je dit gedaan hebt want je zult merken dat je er steeds op kunt terug vallen.

Een voordeel is dat het een niet-inhoudelijke stap is om te zetten waardoor je iets belangrijks voor je scriptie kunt doen zonder meteen de inhoud van je scriptie weer in te duiken.

Stap 4 Bepaal je strategie in grote lijnen

Je weet nu waar je staat en je weet waar het uiteindelijk heen moet. Benoem voor jezelf wat er absoluut moet gebeuren om vanuit waar je nu staat weer op koers te kunnen komen.

Ik heb een checklist voor je met hulpvragen:

Hulpvragen koers bepalen Ja/nee Toelichting
Is het nodig om mijn onderzoeksvraag aan te passen?
Is het nodig om mijn deelvragen aan te passen?
Heb ik iets anders onderzocht dan ik van plan was? Kan ik mijn aanleiding en onderzoeksvraag aanpassen zodat het wel weer logisch is wat ik onderzocht heb?
Als ik naga welke informatie ik verzameld heb met mijn onderzoek, horen daar dan misschien andere vragen bij?
Ben ik een belangrijke stap vergeten uit te voeren? (Ben je bijvoorbeeld tot de ontdekking gekomen dat er specifieke onderdelen in je scriptie moeten waar je nog niet aan gedacht had?)
Ben ik in staat om kort en bondig te formuleren wat ik precies onderzoek en waarom? Zo nee, wat moet er gebeuren zodat ik dit wel kan?
Als ik naga wat de aard van de informatie is die mijn deelvragen opleveren, is het dan de informatie waar ik naar verlang om uiteindelijk tot relevante conclusies en aanbevelingen te komen?

 

Stap 5 Bepaal de eerste 5 mini-deelstapjes om nu te zetten

Met voorgaande stappen ben je als het goed is weer je scriptie ingezogen. Nu ben je bijna zover om daadwerkelijk aan het werk te gaan.

Mijn principe is echter altijd: je gaat nooit aan de slag als je niet exact voor jezelf kunt benoemen wat je gaat doen.  Want als je niet weet wat je moet doen dan ga je ‘dwalen’. Je beland in ‘lezen’, ‘informatie zoeken’, schrijven en weer schrappen, beginnen met het een en dan weer doorschakelen naar het ander. Zonde van je tijd.

Daarom ga je voor jezelf 5 concrete mini-deelstapjes bepalen. Sommige stapjes duren misschien een minuut andere stapjes duren misschien 20 minuten. Voorbeelden van mini-stapjes:

O Deelvraag 3 en 5 samenvoegen

O Deelvraag 4 schrappen

O Onderzoeksvraag toespitsen op…

O Aan docent navragen wat er bedoeld wordt met … uit de scriptiehandleiding

O Uitzoeken uit welke onderdelen een probleemanalyse moet bestaan

Zodra je alle deelstapjes hebt uitgevoerd, is je volgende taak om weer 5 mini-deelstapjes in kaart te brengen. Zo gaat het dan door.

Beginnen is lastig en de stappen die ik hier beschreven heb, kunnen ook best pittig zijn. Vooral uitpuzzelen hoe je vanaf waar je nu staat (alsnog) tot iets kan komen wat voldoet aan de opleidingseisen. Ook kan het lastig zijn om met een frisse (kritische) blik naar je eigen onderzoeksvraag te kijken. Daarnaast kan je soms compleet in de waar raken omdat je onderzoeksvraag een deelvragen zijn goedgekeurd, terwijl je nu ontdekt dat het toch te breed en teveel is (heel gek, maar het komt echt supervaak voor…).

Kom je er zelf niet uit? Stuur mij dan:

Je ingevulde checklists en dan kijk en denk ik in een gratis sessie met je mee.

Je kunt mailen naar: suus@gelukkigafstuderen.nl

Voeg toe:
Je checklists in de bijlage
In de mail je Skypenaam en twee momenten waarop je kunt Skypen.

Ik stuur je zo snel mogelijk mijn reactie.

Direct aan de slag? Stappenplan en checklists downloaden (en makkelijk invullen) in Word

* indicates required
Opleiding

Gelukkig afgestudeerd

“Het is gewoon allemaal super vloeiend en vlekkeloos verlopen. In mijn eentje was het echt niet gelukt. Ik had het hele overzicht niet. Jij hebt het allemaal logisch neergezet en heel die planning die je doorstuurde en die terugkoppeling was superfijn”

Nour, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Lees het hele interview met Nour + de ervaringen van anderen

Gelukkig afgestudeerd

Suus steekt veel tijd, moeite en energie in het begeleiden van zowel jouw scriptie als jezelf. Ze houdt rekening met jou als persoon en kijkt waar jouw krachten en jouw valkuilen liggen. Vanuit deze basis maakt zij een werkschema en geeft ze duidelijke en concrete feedback.

Bas, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Lees de hele review van Bas + de ervaringen van anderen

Gratis e-book

Mag ik je de weg wijzen?

* indicates required