Categorie: ADD / ADHD

Welk van deze typen scriptieschrijvers ben jij?

Welk van deze typen scriptieschrijvers ben jij?

Maandag stond er een interview in de Volkskrant met scenarioschrijver Manju Reijmer. Hij heeft verschillende webseries geschreven zoals ‘De Slet van VWO6’, die een enorme hit schijnt te zijn op YouTube.

Manju stelt dat er twee soorten scenarioschrijver zijn: architecten en tuinier. ‘De architect denkt vooraf alles uit. Voordat er nog maar een spijker is geslagen, weet hij hoeveel kamers het gebouw krijgt, wat voor dak erop komt en waar de bedrading wordt gelegd.

De tuinier werkt als volgt: ‘Deze plant een zaadje, geeft het water en zorgt er goed voor. Hij weet vooraf wat voor plant het is en wat voor voeding die nodig heeft, maar hij weet niet hoeveel takken de plant precies zal hebben, hij ziet vanzelf wel hoe de plant groeit.’

Toen ik dit las, wist ik meteen: ‘Dit zijn precies ook de twee soorten scriptieschrijvers die er zijn.’ Mensen met ADD / ADHD zijn van nature typische tuiniers. Dit komt omdat het mensen zijn die van nature creatief en associatief denken. Uit de ene gedachte vloeit de volgende gedachte en na een tijdje ontstaat er een compleet nieuwe wereld, die niemand ooit van te voren had kunnen bedenken.

Mensen raken met je originele creatie. ADD’ers en ADHD’ers zijn ervoor geboren. Het is een prachtige manier om de wereld te veranderen.

Je voelt hem misschien al aankomen: voor het doen van onderzoek is het van belang om in de rol van architect te kruipen. De belangrijkste reden: een scriptie valt binnen de kaders van onderzoek en niet binnen de kaders van kunst.

Als iets draait om ‘precies volgens vaste stapjes en procedures werken’ dan is het wel wetenschappelijk onderzoek. En zelfs al doe je hbo, nog steeds is de hele onderzoeksprocedure die je doorloopt voor een scriptie dezelfde als die wo-studenten doorlopen voor hun scriptie.

Tijdens mijn afstudeerbegeleiding help ik studenten ook om hun scriptie aan te pakken als een architect. Het is zo dat er voor ieder onderdeel een aantal vaste procedures te doorlopen zijn en wanneer je dit maar stug doet, ontvouwt zich vanzelf een scriptie.

Studenten die bij mij komen zijn vaak een langere tijd als tuinier aan de slag gegaan. Ze zijn bezig geweest een inleiding en probleemanalyse te creëren vanuit een beeld hoe inleidingen en probleemanalyses eruit zien, maar zonder vooraf de stappen te zetten van een architect: die de inhoud al achter de schermen klaar heeft gezet voordat hij aan het uiteindelijke schrijven van het hoofdstuk begint.

Al schrijvend is het bij de studenten die bij mij komen alle kanten opgegaan en ze hebben zich ter inspiratie gevoed met het lezen van meer en meer bronnen, maar zonder systematisch te registreren wat ze uit welke bron mee willen nemen voor het maken van welk punt.

De architectenweg van afstuderen is, vind ik als iemand met een ADD-achtig brein, de saaie weg. Echter het is wel een relatief eenvoudige weg en het is sowieso de snelste weg.

Het opbrengen van het volgen van de architectenweg betekent dat de tijd die je aan je scriptie hoeft te besteden drastisch naar beneden kan. Hierdoor hou je in ieder geval meer tijd over voor de dingen die wel echt voedend zijn voor je ziel.

Daarnaast kent een afstudeerscriptie van een sociale studie ook best een aantal lichtpuntjes:

 • Je mag je verdiepen in mensen en ze dingen vragen die je anders wellicht nooit zou vragen. Dat is dus iets wat tijdens je interviews gebeurt. EN op zich is het ook niet heel stom om deze interviews voor te bereiden door goede vragen te stellen.
 • Bij het onderdeel discussie is ruimte om jouw resultaten meer vanuit je eigen creatieve brein te interpreteren. Eindelijk is hier ruimte om wat je ‘gevoelsmatig’ duidelijk is geworden onder woorden te brengen. Het hoeft echter niet: je mag ook op de ‘architectenmanier’ doorgaan en enkel het hoog nodige schrijven.
 • Bij de aanbevelingen en het eventueel maken van een beroepsproduct is ruimte om origineel en creatief te zijn. Net iets verder te gaan dan ‘het meest logische eerste’ wat iedereen zou kunnen bedenken.’ Maar nogmaals: ook dat is geen verplichting voor een voldoende.

Als je het mij vraagt, kan het al behoorlijk helpend zijn om te beseffen dat het niet lukt omdat je van nature te werk gaat als een tuinder en dat jouw uitdaging dus zit in het schakelen naar een architectenaanpak. Als iemand het in zich heeft om ‘te transformeren’ naar een andere rol (voor het goede doel) dan ben jij het wel.

In de afgelopen jaren ben ik tot de ‘architectenaanpak’ gekomen voor creatieve denkers waarmee je stap voor stap en toch snel tot een scriptie van een sociale hbo studie komt. Wil je daar meer over weten, bekijk dan mijn aanbod even.

Onverwachte reden waarom studenten met ADD / ADHD vastlopen met scriptie

Onverwachte reden waarom studenten met ADD / ADHD vastlopen met scriptie

Typisch voor studenten met ADD / ADHD: ‘Ik vind dat ik het zelf moet kunnen. Ik zie namelijk dat het andere mensen wel lukt. Dus waarom zou het mij dan alleen met extra hulp lukken?’ Dit is iets wat studenten in kunnen brengen tijdens een gratis sessie waarin we onderzoeken of mijn scriptiebegeleiding zal gaan leiden tot een snelle doorbraak en diploma. Er is een antwoord op deze vraag waar ik eerder nog niet aan gedacht heb:

Jij leert al doende via je eigen ervaringen

 • Een college volgen waarbij je uitleg krijgt over scriptieonderdelen terwijl je nog niet daadwerkelijk tijdens ‘het doen’ een probleem hebt ervaren, komt niet binnen
 • Begrijpen hoe het moet door een onderzoeksboek te lezen? Nee, jij hebt eerst een zeer specifieke vraag nodig op basis van waar jij al doende tegenaan bent gelopen en ontdekt dan dat die specifieke informatie helemaal niet in een onderzoeksboek staat. Of op internet. En je coach of begeleider mag je vaak ook al niet informeren… Dus wat nu?
 • Veel studenten proberen dan terug te vallen op de scripties van anderen om daaruit af te leiden wat de bedoeling is. Een nadeel is echter dat ze enkel weten dat de scriptie is goedgekeurd en soms ook met welk cijfer maar er staat niet bij WAAROM een bepaald onderdeel zo goed is en OF een specifiek onderdeel ideaal is uitgewerkt. En als iets verwarrend is, dan is het wel dat vijf verschillende scripties met een goede voldoende er totaal anders uit kunnen zien.

Anderen zonder ADD / ADHD leren makkelijker uit boeken

 • Als iemand met ADD / ADHD heb je van nature een soort analytische intelligentie en een soort logisch denkvermogen waardoor je heel ver komt zonder boeken te lezen. Bij eerdere opdrachten kon je bijvoorbeeld simpelweg de opdracht lezen en dan had je wel een idee wat de bedoeling was. Zo staat bij een opdracht voor een verslag vaak wat er per onderdeel in moet. Dat kan je prima navolgen zonder verder nog de boeken van het vak te gebruiken. Nou, vooruit, alleen die vraag waarbij staat dat je een stukje theorie van het boek moet verwerken. Maar dan nog zul je eerst de neiging hebben om dit uit je hoofd te doen op basis van iets wat nog is blijven hangen van tijdens het college dan daadwerkelijk het hoofdstuk nog een grondig door te nemen.
 • Tentamens: veel mensen met ADD/ADHD steken niet ontzettend veel tijd in het leren van tentamens en halen toch een voldoende omdat ze behoorlijk goed zijn in ‘creatief improviseren’ naar aanleiding van een vraag. Van tentamenvragen waarbij je zelf een verhaaltje mag schrijven waar ook iets van een visie of eigen stukje analyse in zit, weet jij wel iets te maken met de stukjes die nog zijn blijven hangen uit colleges + de paar dingen die je wel gelezen hebt in het boek + eventueel je praktijkervaring. Hierdoor kom je er dus vaak met jouw unieke manier van leren toch doorheen.
 • Hoe verder in de studie hoe minder je gewend bent te doen voor het halen van voldoendes. Typisch voor mensen met ADD / ADHD is dat ze als vanzelf een netwerk opbouwen waarbij nieuwe informatie steeds wordt geïntegreerd in dat netwerk. Dit netwerk ontstaat via werkelijk ervaren praktijkproblemen en vraagstukken voortkomend uit eigen nieuwsgierigheid en daar de oplossingen en antwoorden voor. Je hebt je dus een keer is grondig verdiept in een situatie vanuit noodzaak vanwege iets dat in de praktijk speelde of vanuit nieuwsgierigheid vanwege vragen van binnenuit (en wat als deze situatie zich voor zou doen..? En hoe zit het dan eigenlijk als…?). Als je later tijdens college nieuwe informatie op doet dan verwerk je het via je eigen kennisnetwerk. Gedurende je studie groeit je kennis en ervaring en kun je nieuwe informatie razendsnel vatten omdat je het kunt plaatsen binnen de kaders van je eigen kennisnetwerk. Anderen blijven langer terugvallen op steeds opnieuw bestuderen wat er in de boeken staat, maar jij bent dus gewend steeds minder te studeren, hoe meer praktijkervaring en -kennis je hebt.

Met een scriptie word je opeens in het diepe gegooid

 • Wat je moet doen is onduidelijk: het staat niet meer in mini-stapjes per onderdeel beschreven zoals de opdrachten die je tot nu toe gemaakt hebt.
 • Het doen van onderzoek is ook iets wat heel praktijkgericht is, maar je hebt daarvoor de afgelopen jaren geen kennisnetwerk opgebouwd. Je bent nooit eerder werkelijk in het diepe gegooid met de opdracht: ‘ga onderzoek doen’, waarbij het echt nodig was een aantal academische vaardigheden te beheersen om te kunnen slagen.
 • Om als iemand met ADD of ADHD vrij probleemloos een scriptie te kunnen maken heb je eigenlijk zo’n opgebouwd kennisnetwerk nodig waarbij praktijkproblemen uiteindelijk tot inzicht en vaardigheden hebben geleid. Dit heb je dus aan het einde van je studie wel als hulpverlener als het gaat om het beoefenen van je vak, maar dus niet als onderzoeker.

Nou kom je met je scriptie al wel snel tegen praktijkproblemen aan en zul je gezien de manier waarop jij leert gericht oplossingen gaan zoeken voor dat probleem. En heel vaak werkt het. Je kan relatief snel veel informatie verwerken en een nieuw stukje kennisnetwerk opbouwen. Je weet wel, dat je opeens je een avond verdiept hebt in een of ander onderwerp nadat het op het nieuws voorbij kwam… Je bent dan al vrij snel expert genoeg om erover een diepgaander gesprek te voren met anderen.

Aan onderzoekstheorie heb je vaak helemaal niks als je een snelle praktijkoplossing zoekt

Het irritante met onderzoek is de VAAGHEID over de bedoeling. Het gebrek aan eenduidigheid. Je kan tien bronnen lezen over: Wat is onderzoek? Hoe maak je een theoretisch kader? Wat moet er in de methode van een scriptie? En je krijgt tien verschillende mogelijkheden gepresenteerd. Dat schiet dus niet op als je gewoon dat verplichte onderdeel geschreven wilt hebben.

Gezien jouw leerstijl is het dus zo begrijpelijk dat je vast komt te zitten met een scriptie en dat mensen die beter getraind zijn in het terugvallen op boeken en daarnaast makkelijker beginnen met toepassen ZONDER beschikking te hebben over een groter (intern verankerd) kader soms voortvarender zijn met hun scriptie terwijl ze NIET intelligenter zijn dan jij.

Dus kun je hulp gebruiken, zeker als je haast hebt. En als iemand met ADD of ADHD ben je dan meer gebaat bij hulp van iemand die het doen van onderzoek en het schrijven van scripties geleerd heeft op de manier waarop JIJ het eigen zou maken met jouw brein dan van iemand die ‘de boeken’ bestudeerd heeft om het uiteindelijk te snappen. Want in dat laatste geval is de kans groot dat een begeleider 1-1 de kennis uit boeken reproduceert en vaktermen eenvoudiger gaat proberen uit te leggen zodat jij het ook gaat begrijpen. Dan vat je misschien wel een begrip maar nog niet de toepassing ervan. Bij mij gaat het anders.

Zijn dit de type vragen waar je mee zit?

 • Wat moet ik NU concreet doen?
 • Ik sta nu hier en ik wil een goedgekeurd plan van aanpak/vooronderzoek: WAT moet ik nu DOEN?
 • Ik heb deze informatie van mijn opdrachtgever tot nu toe en ik moet een aanleiding en een probleemstelling op papier krijgen: HOE krijg ik dat voor elkaar?
 • Mijn opdrachtgever wil dat ik dit en dat uitzoek, maar mijn docent wil dat ik er een SPH-draai aangeef. HOE doe ik dat?
 • Ik heb veel informatie voor mijn theoretisch kader maar de docent ‘mist rode draad’, WAT moet er dan precies anders zodat de docent het wel goed vindt?

De antwoorden op de vragen die jij stelt, omdat DAT is waar je in de praktijk tegenaan loopt, ga je niet vinden in boeken. Wel in mijn coaching/begeleiding en concrete stappenplannen die je krijgt na iedere inhoudelijke sessie. Daarnaast schep ik dat grotere kader met je waaraan je alles van jouw specifieke onderzoek aan kunt ophangen al met je in de tweede sessie: een essentieel onderdeel voor jouw overzicht en iets dat niet op school en niet bij een andere scriptiebegeleider in ‘het pakket’ zit. Je krijgt het op papier aangeleverd zodat jij maar ook ikzelf de kapstok heb om aan jouw onderzoek uitvoering te geven.

Voor mij is het zelfs zo dat zodra de kapstok staat, dan ik al weet dat het inhoudelijk geen probleem meer gaat zijn om af te studeren. Het logische fundament is gelegd en nu is het stap voor stap ieder onderdeel doorlopen. Voor ieder scriptiehoofdstuk heb ik ook weer zo’n kader voor je. Je begint dus niet ‘maar wat te doen’, maar je bouwt steeds achter de schermen het fundament van een onderdeel, dan volgt de invulling en dan het plaatsen in het scriptiehoofdstuk waarbij de invulling is afgestemd op de lezer.

Expert in snel afstuderen versus expert in onderzoek

De reden dat ik het jou zo makkelijk kan maken is dus NIET omdat ik mij vele onderzoeksboeken eigen heb gemaakt. Wat ik gedaan heb, is via de praktijkvragen van studenten achterhalen hoe ze hun vraagstuk kunnen oplossen in de vorm dat er een scriptieonderdeel ontstaat dat wordt goedgekeurd. Aan het begin was deze manier van begeleiden voor mij ook heel uitdagend want ik wist relatief weinig. Maar door keer op keer zo’n praktijkproces te doorlopen, ontstond er bij mijn zo’n kennisnetwerk waardoor ik nu de shortcuts zie die nergens beschreven staan. Hoe kom je van A naar B? Waarbij A is waar JIJ nu staat en B dat wat goedgekeurd wordt door je docent. De praktijkervaring heeft mij dat geleerd. Niet het onderzoeksboek.

Ik ben een expert geworden in ‘SNEL afstuderen’, geen expert in onderzoek. En ja, daar blijkt dus een verschil tussen te zitten 😊 Mijn manier van informatie-overdacht sluit precies aan op de behoefte en de natuurlijke manier van denken en werken van mensen die ADD, ADHD of een creatief begaafd of hoogbegaafd brein hebben. Daarnaast bied ik naast de inhoudelijke begeleiding ook training in essentiële vaardigheden die juist deze type mensen nodig hebben om zichzelf in een situatie van veel vrijheid en weinig deadlines te managen, zodat het lukt het werk te doen wat bij een voldoende halen komt kijken.

Herken jij jezelf in het type dat ik hier beschreven heb en doe je een sociale opleiding? Wil je zo snel mogelijk afstuderen? Ontdek dan op mijn aanbodpagina wat ik voor je kan betekenen.

Gelukkig afgestudeerd

“Het is gewoon allemaal super vloeiend en vlekkeloos verlopen. In mijn eentje was het echt niet gelukt. Ik had het hele overzicht niet. Jij hebt het allemaal logisch neergezet en heel die planning die je doorstuurde en die terugkoppeling was superfijn”

Nour, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Lees het hele interview met Nour + de ervaringen van anderen

Gelukkig afgestudeerd

Suus steekt veel tijd, moeite en energie in het begeleiden van zowel jouw scriptie als jezelf. Ze houdt rekening met jou als persoon en kijkt waar jouw krachten en jouw valkuilen liggen. Vanuit deze basis maakt zij een werkschema en geeft ze duidelijke en concrete feedback.

Bas, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Lees de hele review van Bas + de ervaringen van anderen

Gratis e-book

Mag ik je de weg wijzen?

* indicates required